Belbins teammodell

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Så du skal jobbe i team. Dette er et av de store mulighetene til personlig utvikling samt en av de store utfordringene på huset. Noen arrangement er så små at de kan arrangeres av en enkeltperson, men stort sett er du avhengig av å ha flere inne i bildet, og kanskje fordele arbeidsoppgaver, holde planleggingsmøter og ha jevnlige oppdateringer på hva hverandre driver med. Teamwork er et utrolig godt verktøy, men det har mange fallgruber, særlig når man jobber med unge frivillige.

Meredith Belbin er en britisk forsker på lederskap, teamarbeid og styringsgrupper. Han har utviklet en teammodell, basert på 9 forskjellige "roller". Tanken er at en person som jobber i team vil falle inn i minst én av disse rollene (men gjerne ha trekk fra flere), og at man derfor må bygge opp teamet sitt slik at man har komplimenterende teammedlemmer heller enn mange som besitter de samme egenskapene og de samme svakhetene.

Belbins teammodell har vært kritisert fordi det er vanskelig å vise at den har noen basis i empirisk materiale, men kan fremdeles være et nyttig verktøy. "Personlighetstesten" hvor man kan avgjøre hvilke roller man sjøl faller inn i, er patentert, og all bruk eller distribuering av dette uten tillatelse er dermed brudd på åndsverksloven.

Idéskaper

Viktigste bidrag:

 • Foreslår nye ideer og løsninger
 • Mer opptatt av det store bildet enn detaljer
 • Innovative
 • Bringer vitalitet i teamet

Styrker:

 • Kreativ
 • Fantasirik
 • Ukonvensjonell
 • Løser vanskelige problemer

Tillatte svakheter:

 • Overser detaljer
 • For opptatt av egne ideer til å kommunisere effektivt

Ikke-tillatte svakheter:

 • Følger ikke opp
 • Tar eierskap over ideer selv om samarbeid med andre ville gitt bedre resultater

Ressursinnhenter

Viktigste bidrag:

 • Interessert i å finne nye løsninger
 • Diplomater
 • Ressurspersoner utad
 • Sosiale

Styrker:

 • Utadvent
 • Entusiastisk
 • Kommunisende
 • Undersøker muligheter
 • Skaper og utvikler kontakter

Tillatte svakheter:

 • Overoptimistisk
 • Mister interessen så snart den første entusiasmen har lagt seg

Ikke-tillatte svakterer:

 • Følger ikke opp

Koordinator

Viktigste bidrag:

 • Får folk til å jobbe mot et felles mål
 • Tillitsvekkende
 • Disiplinert
 • Setter mål

Styrker:

 • Moden
 • Trygg
 • En god møteleder
 • Fokuserer på mål og beslutninger
 • Er god til å delegere

Tillatte svakheter:

 • Kan oppfattes som manipulerende
 • Dytter oppgaver over på andre

Ikke-tillatte svakterer:

 • Tar æren for det teamet oppnår

Pådriver

Viktigste bidrag:

 • Motiverende
 • Liker å lede
 • Genrererer handling
 • Motiveres av resultater

Styrker:

 • Utfordrende
 • Dynamisk
 • Trives under press
 • Har drivkraft og mot til å vinne over vanskeligheter

Tillatte svakheter:

 • Tilbøyelig til å provosere
 • Sårer andre

Ikke-tillatte svakterer:

 • Kan mangle evnen til å rette opp situasjoner ved hjelp av humor eller unnskyldninger

Analytiker

Viktigste bidrag:

 • Nøyaktige
 • Tenkere
 • Analyserer situasjoner
 • Finner svakheter i ideer
 • Tar sjelden feil

Styrker:

 • Sindig
 • Strategisk
 • Skarpsindig
 • Ser alle valgmuligheter
 • Bedømmer nøyaktig

Tillatte svakheter:

 • Mangler drivkraft og evne til å inspirere andre

Ikke-tillatte svakterer:

 • Kan opptre ensidig kynisk - ufølsomt.

Lagspiller

Viktigste bidrag:

 • Mest støttende og fleksibel
 • God lytter
 • Oppmuntrende
 • "Limet i teamet"

Styrker:

 • Samarbeidsvillig
 • Mild
 • Empatisk
 • Diplomatisk
 • Lytter
 • Bygger opp
 • Avverger friksjoner i gruppen

Tillatte svakheter:

 • Ubesluttsom når avgjørelser skal tas

Ikke-tillatte svakterer:

 • Unngår situasjoner som kan bli ubehagelige

Iverksetter

Viktigste bidrag:

 • Operativ og praktisk
 • Lojal til team/organisasjon
 • Mindre opptatt av å fremme egne ideer
 • Tillitsvekkende
 • Til å stole på

Styrker:

 • Disiplinert
 • Effektiv
 • Konservativ
 • Pålitelig
 • Omsetter ideer til praktisk handling

Tillatte svakheter:

 • Lite fleksibel
 • Reagerer tregt på nye muligheter

Ikke-tillatte svakterer:

 • Motsetter seg endringer

Avslutter

Viktigste bidrag:

 • God til å følge opp
 • Stort fokus på detaljer
 • Orden

Styrker:

 • Samvittighetsfull
 • Nøyaktig
 • Finner feil og mangler
 • Overholder tidsfrister

Tillatte svakheter:

 • Tilbøyelig til å bekymre seg
 • Motvillig til å delegere

Ikke-tillatte svakterer:

 • Ensidig overfokusert på egne oppfatninger

Spesialist

Viktigste bidrag:

 • Opptatt av å overholde høy profesjonell standard og spesialisere seg innen et fagområde

Styrker:

 • Målbevisst
 • Selvstarter
 • Opptatt av arbeidet sitt
 • Har en helt spesiell kombinasjon av kunnskap og ferdigheter

Tillatte svakheter:

 • Bidrar på et begrenset område
 • Dveler ved detaljer

Ikke-tillatte svakterer:

 • Ignorerer kunnskaper utenfor eget arbeidsfelt

Se også