Bruker:Simbras

Fra Viteboka

Simone Brassien (f.1990) startet sin Neuf-karriere i Kommunikasjonsavdelingen (KAK) høsten 2011. Der ble hun med i PR- og markedsføringsgruppen (PRM). Der jobbet hun mye med kampanjearbeid og sosiale medier, i tillegg til å føre et tett samarbeid mellom de andre undergruppene til KAK (Design, Tekst og EDB). Etter å ha vært fungerende leder en kort periode var hun med som aktiv deltaker i PRM og ble høsten 2012 Internansvarlig i styret for hele KAK. Her var det fokus på rekruttering, samhold og sosiale tiltak. Engasjementet sluttet ikke her, for i november 2012 ble hun valgt inn i Hovedstyret 2013 for Det Norske Studentersamfund (DNS) som Økonomiansvarlig. I løpet av den perioden var det 200-års jubileum og det kom mange andre oppgaver i tillegg til å være økonomiansvarlig, og hun tok et særskilt ansvar over de større arrangementene/festene. Et brennende engasjement for å arrangere spennende, kule og godt gjennomførte arrangement gjorde at hun i desember 2013 startet opp Arrangementsutvalget (Arrut), som et utvalg under DNS. BokCafeen var i ferd med å legges ned, og flere av arrangementene ble tatt over av Arrut - men også flere nye arrangement ble startet opp. Det var et krevende, men gøy arbeid. Hun satt som leder for Arrut hele 2014. Etter dette har hun fortsatt å engasjere seg på Chateau Neuf både sosialt og faglig, men pga. heltidsjobb har det ikke blitt flere verv etter endt lederskap for Arrangmentsutvalget. Hun er nå medlem av pampegruppen GGG, Gretne Gamle Griser, og vil for alltid ha et stort hjerte tilknyttet DNS og Chateau Neuf.