Dirndlgate

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Dirndlgate-skandalen var en politisk skandale ved Det Norske Studentersamfund som i 2014 førte til at driftssjef Falle Kostervoll måtte reklamere for det årlige arrangementet Oktoberfist på en langt mindre sex-lummer måte. Det hele begynte da representanter fra utbryterforeningen Feministisk Front ble oppmerksomme på de vide utringningene i dirndlene til tre kvinner som figurerte på et bilde som reklamerte for ølfestivalen. De kontaktet både presse og myndigheter, og Hovedstyret fjernet bildet umiddelbart. Den store skandalen oppstod imidlertid først når et uskyldig medlem la ut en skjermpdump av fadesen på facebookgruppen "DNS aktive" for å debattere samfundets syn på avgjørelsen. Her viste det seg raskt at det fantes medlemmer som ikke delte Feministisk Fronts syn på bildenes kvinnefiendtlige effekt, og at disse for det meste var medlemmer av den patriarkalske foreningen Fallosentrisk Fraksjon. Det opphetede ordskifte fremviste en imponerende mangel på selvkontroll og god debattskikk fra begge parter, og resulterte i at foreningene ble lyst i bann. Skandalen kulminerte da Hovedstyret neglisjerte demokratiske prinsipper og brant tråden på et elektronisk bokbål.

Ved at selve Driftssjefen hadde blitt nærmest påført meningstvang av samfundet, ble det bevist at selv ikke han står over medlemmene. Mange mener dette har fungert positivt og at det i etterkant har vært vanskeligere å drive med spekulasjon og sexisme. På den andre siden skapte Dirndlgate tanker og ideer om at Studentersamfundet var fullt av korrupsjon og kriminelle.

Pagfinn Dessen Haust kommer mest sannsynlig til å bli husket mest for Dirndlgate-skandalen. I sin avskjedtale sa han følgende: «Only if you have been in the deepest valley, can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain». Dette ble av Feministisk Fraksjon tolket som penisforherligende symbolisme, og Dessens utsagn ble fordømt i en resolusjon fattet på foreningens styremøte i november.

DNS oktoberfest facebook skjermdump.jpg