Ingrid Wester Amundsen

Fra Viteboka

Ingrid Wester Amundsen var første leder av Impro Neuf fra høsten 2012.