Oktoberfest

Fra Viteboka

Tidligere var Oktoberfest et av de største årlige arrangementene man arrangerte på Chateau Neuf, men dette er nå avviklet.