PR‐forum

Fra Viteboka
(Omdirigert fra PR-forum)

PR-forum er en arena for kunnskapsformidling og ekstern kursing der PR‐ansvarlige fra ulike foreninger treffes jevnlig. Medieavdelingen står ansvarlig for ordningen. Forumet ble initiert av tidligere Kommunikasjonsansvarlig Merete Grimeland våren 2010. Opprettelsen har i sikte å øke bevisstheten og kompetansen blant de PR‐ansvarlige i DNS, samt å fungere som et diskusjonsforum der deltakere har mulighet til å utveksle erfaringer og løse fellesutfordringer. I praksis består møtene av aktiv kunnskapsoverføring fra pamper i Medieavdelingen til nye PR-ansvarlige.

I 2011 ble noen møter blitt avholdt i samarbeid med SiO.

I 2012 kuttet Medieavdelingen ned på antall møter, og tar nå sikte på å samle de PR-ansvarlige fra foreningene én gang i måneden.

Våren 2014 ble det holdt to PR-forum, det første 19. mars.

Våren 2015 ble det holdt ett PR-forum.

Høsten 2016 ble det holdt ett PR-forum.