Medieavdelingen

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk
Medieavdelingen
Medieavdelingen
RolleDriftsutvalg
Grunnlagt2008
LederTherese Møllevik
Kontakt
Kontor4. etasje, 428–430
E-postkak@studentersamfundet.no
Nettstedkak.studentersamfundet.no

Medieavdelingen (MA), tidligere Kommunikasjonsavdelingen (KAK), er Det Norske Studentersamfund (DNS) sitt markedsføringsutvalg, og fremstår i dag som et service‐ og kompetanseorgan med et bredt kunnskapsfelt.

Medieavdelingen skal primært løse oppgaver og utføre oppdrag for DNS og dens tilhørende foreninger. Utvalget har som mål om å være et kompetansesenter innen kommunikasjon og markedsføring, som foreninger tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo får nytte av. Det å lykkes i å sette PR- og kommunikasjonsarbeid på dagsorden, er et viktig mål for deres arbeid.

I tillegg til å fungere som et eget utvalg og være et service‐ og kompetanseorgan for de frivillige foreningene og utvalgene, jobber Medieavdelingen med generell promotering for DNS. I praksis betyr dette kompetanseoverføring til PR‐ansvarlige i form av kursing gjennom PR‐forum, i tillegg til at de bistår i grafisk arbeid, utvikler IT‐løsninger og gir generell IT‐support, markedsanalyser, dokumentasjon og nettjournalistikk.

Organisering

Noen av mange medlemmer av Medieavdelingengalla våren 2016.

Medieavdelingen er et utvalg som ligger direkte under DNS, med Markedsansvarlig som deres øverste politiske autoritet. Utvalget er delt inn i to undergrupper, EDB og Redaksjonen, som hver har ulike oppgaver knyttet til drift og PR.

Redaksjonen

Redaksjonen er en samling mennesker med vidt ulike kompetanser innen PRM, design og tekst. Webredaktøren holder redaksjonmøtene hver mandag klokken 18.13 på kontoret, hvor hele gjengen samles til idémyldring og planlegging. PRM-ansvaret innebærer en intern og ekstern promotering av foreningene og Det Norske Studentersamfund, gjennom nettsiden, Facebook, Instagram, Twitter og andre medier. En riktig visuell fremtoning er viktig for hvordan budskapet blir formidlet på en riktig måte, og designerne etterstreber dette gjennom å utforme godt markedsføringsmateriell for de frivillige arrangementene i Studentersamfundet og andre foreninger tilnyttet SiO. I tillegg innebærer ansvaret innen tekst at det glade budskap kommer frem i utsøkt form.

Samfundsforeninger kan bestille design, PRM og tekst på to ukers varsel gjennom bestillingsskjemaet. Arbeidene utføres selvfølgelig uten kostnad for den som bestiller. Ellers kan Redaksjonen nås på e-post. For å se hva de har laget, kan man besøke den noe sporadisk oppdaterte Tumblr-bloggen.

EDB-gjengen

EDB har ansvaret for den elektroniske databehandlingen ved Det Norske Studentersamfund.

Nåværende leder: Jonas Braathen.

EDB:

  • Drifter det fysiske og trådløse nettverket på huset.
  • Drifter servere og programvare.
  • Er teknisk ansvarlige for nettsider og e-post under Studentersamfundet.no.
  • Låner ut arbeidsmaskiner til foreninger og utvalg.
  • Tilbyr eget filområde med backup til aktive medlemmer.
  • Tilbyr IT-support og -rådgivning etter kapasitet.

EDB står blant annet bak Chateau Neuf-appen, Neuf.no og medlemsdatabasen Galtinn.

Mer info om EDB finner du på edb.neuf.no, og ellers kan de nås på e-post.

Historie

Nodeinndelingen i Kommunikasjonsavdelingen, nå Medieavdelingen, før reformen av 2015.

Tidligere forsøk på å etablere en lignende PR- og markedsføringsgruppe strandet på grunn av organiseringsvansker. En modell der man baserer seg på en sammenslutning av PR‐ansvarlige fra ulike foreninger, viste seg å ikke være levedyktig, ettersom en PR‐ansvarlig gjerne har en spesifikk tilknytning til en gitt forening. De har ofte ikke kapasitet til å utføre kommunikasjonsarbeid utover de oppgavene som deres stilling tilsier. Tidsknappheten vanskeliggjør også eventuell kursing og kreative løsninger på deres arbeidsfelt. Derfor har DNS sett at Medieavdelingen bør bestå av frivillige som er spesifikt knyttet til Medieavdelingen som en forening, akkurat som en PR‐ansvarlig er knyttet til en forening.

Medieavdelingen, da Kommunikasjonsavdelingen (KAK), så dagens lys våren 2008, da kommunikasjonsansvarlig Chris Allan Simonsen lyktes å få med seg dyktige studenter med design- og IT-bakgrunn som dannet fundamentet for muligheten for stabil drift. Undergruppene Design, EDB og tekst var de mest aktive grupperingene, mens PR‐ og markedsføringsgruppa ble mindre fremtredende. Siden ble denne grupperingen omdefinert til markedsføringsgruppe for å tilpasses Studentersamfundets behov, og reformen gjennomført av daværende kommunikasjonsansvarlig Trygve Bernhardt Moen Haaland slo sammen nodene design, PRM og tekst til en samlende redaksjon høsten 2015. Dette sørget for at menneskene knyttet til de ulike kompetanseområdene på en bedre måte kunne samarbeide om prosjekter, og Medieavdelingen fungerer således i dag mer som en hvilken som helst annen redaksjon.

Utvalgets navn Kommunikasjonsavdelingen (KAK) ble endret til Medieavdelingen i 2017, etter at spøken bak navnet ble gammel – og navnet i seg selv for vanskelig å selge til potensielt nye medlemmer.

Andre ansvarsområder

PR-forum

Se hovedartikkel: PR-forum

Forumet ble initiert av tidligere Kommunikasjonsansvarlig Merete Grimeland våren 2010. Opprettelsen har i sikte å øke bevisstheten og kompetansen blant de PR‐ansvarlige i DNS, samt å fungere som et diskusjonsforum der deltakere har mulighet til å utveksle erfaringer og løse fellesutfordringer.

NeufLAN

EDB gjennomførte i hine hårde dager NeufLAN hvert vårsemester. Det var en nerdefest hvor man benket seg til i kjelleren og spiller tetris hæhle nåtti long.

NeufLAN har nå ikke blitt arrangert de siste årene, men skulle du ønske en kveld hvor det drikkes mer cola enn øl og du kan nerde istedenfor å danse på bardisken, er et godt tips å ta kontakt med EDB - kak-edb@studentersamfundet.no - for å få ballen til å rulle.

Dokumentasjonsprosjektet

Et annet satsningsområde for Medieavdelingen har historisk vært dokumentasjonsprosjektet: å benytte de infrastrukturene som eksisterer i dag for å gjøre Studentersamfundet mer tilgjengelig for et bredere publikum når det gjelder foreningenes historikk, samt å sentralisere lagringen av viktige dokumenter.

Se også