Prosjektskisse Studentfestivalen 2020

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtatt på styremøte september 2019


Studentfestivalen 2020 skal ha som overordnet mål å vise frem Chateau Neuf som studenthus til byens studenter i forbindelse med fadderukene. Studentfestivalen skal gi et godt tilbud til alle nye studenter, uavhengig av studiested, og bidra til at studentene har lyst til å komme tilbake i løpet av studietida.


For å sikre nødvendig kontinuitet i arbeidet med festivalen gjennom året skal direktør være hovedansvarlig for arrangementet. Andre honorerte stillinger avklares underveis i prosessen og godkjennes av styret.


Det skal settes ned en arbeidsgruppe hvor både CNAS og DNS er representert. Arbeidsgruppen sammen skal legge frem program og fremdriftsplan for styret innen utgangen av 2018.


Målsetninger:

- Vi skal jobbe for at alle utdanningsinstitusjonene legger arrangementer til Chateau Neuf i løpet av studiestart, men vi skal også alltid ha et tilbud som er åpent og gratis for alle studenter. Det skal utformes til tilbud til institusjonene som distribueres innen utgangen av 2019. Tilbudet skal vise frem mulighetene for arrangementer i forbindelse med studiestart.

- Studentfestivalen og DNS skal være en del av Studentslippet.

- Vi skal samarbeide tett med fadderordningene, insitusjonene og SiO

- Festivalen skal fokusere på den første uka i fadderukene.

- Det skal satses på arrangementer som har et bredt nedslagsfelt i studentmassen.

- Det skal lages og distribueres en plan for høstsemesteret som bidrar til å holde aktiviteten oppe også etter studentfestivalen.

- Vi skal øke besøkstallet med 25%.

- Festivalen skal ha en tydelig gratis profil

- Festivalen skal ha et tydelig alkoholfritt tilbud

- Fadderfest skal avholdes