Redigeringsutstyr

Fra Viteboka

Radio Nova har i 2010 et godt tilbud til våre journalister og teknikere. Vi har aldri hatt så mange redigeringsmaskiner, lydopptakere eller batterier som vi har nå!

Redigeringsmaskiner:

På vårt store redigeringsrom er det åtte maskiner med mulighet for redigering i MultiTrack, samt en flott liten printer.

Lydopptakere:

For tiden har vi:

  • 4 stk EDIROL
  • 2 stk EDIROL R-09HR
  • 2 stk ZOOM