Eksporter sider

Du kan eksportere teksten og redigeringshistorikken for en bestemt side eller en gruppe sider i XML. Dette kan senere importeres til en annen wiki som bruker MediaWiki ved hjelp av importsiden.

For å eksportere sider, skriv inn titler i tekstboksen under, én tittel per linje, og velg om du vil ha kun nåværende versjon, eller alle versjoner i historikken.

Dersom du bare vil ha nåværende versjon, kan du også bruke en lenke, for eksempel Spesial:Eksporter/Forside for siden «Forside».