Stillingsinstruks Nyhetsredaktør

Fra Viteboka

Nyhetsredaktør (heretter NR) har ansvar for Studentnyhetene; debattprogrammet Emneknaggen og nyhetsmagasinet Nyhetsfredag på Radio Nova, og for å markedsføre disse til studenter, riksmedia og studentpolitikere.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Nyhetene

NR har ansvar for Studentnyhetene på RN i samarbeid med nyhetenes redaksjonsleder. NR har ansvar for å videreformidle tradisjonen for undersøkende journalistikk og fri debatt på RN. NR har ansvar for publisering på, og redigering av, programsiden til Studentnyhetene på radionova.no. NR har ansvaret for å jevnlig oppdatere Studentnyhetenes facebookprofil og twitterkonto. NR har ansvar for å følge opp nyhetsjournalistene, samt gi de faglig påfyll i samarbeid med redaksjonlederen og fagsjef.

Ekstern kontakt

NR er Studentradioene i Norge-ansvarlig for nyhetsredaksjonen. Dette innebærer å ha kontakt med nyhetsansvarlig i de andre studentradioene i Norge, samt utveksle innslag så langt det er mulig.

Markedsføring/Profilering

NR skal aktivt delta i diskusjonen rundt RNs markedsføring og profil, spesielt med tanke på markedsføring/utvikling av nyhetsprofilen til Radio Nova. NR skal markedsføre RN som aktør i samfunnsdebatten, særlig i studentoffentligheten. NR skal synliggjøre studentnyhetene på Radio Nova for studenter, samt jobbe for at nyhetssaker fra Radio Nova blir plukket opp av riksmedia.

Møte/organisasjonsvirksomhet

NR har møteplikt på dagtidsmøter, redaksjonsledermøter og allmøter. NR skal i samarbeid med resten av dagtid jobbe for å oppfylle mål for semesteret.

Sist oppdatert: 20. juni 2014