Viggo Ullmann

Fra Viteboka
Formand Ullmann.

Viggo Ullmann (1848-1910) var formand for Studentersamfundet i 1890. Han var pedagog og politiker. Ullman virket som parlamentariske leder for Venstre i perioden 1893-1894 og stortingspresident i 1892-1894, 1897 og 1898-1900. Hans søster Ragna Nielsen ledet Kvindestemmeretsforeningen, og Viggo hjalp dem med utformingen av forslag til grunnlovsendring. Han var medstifter av Norsk Kvinnesaksforening. Viggo Ullmann er oldefar til skuespilleren Liv Ullman.