Daglig leder

Fra Viteboka

Daglig leder er den vanlige betegnelsen på den heltidsansatte personen som både er daglig leder for CN A/S og DNS. Daglig leder er øverste leder for CN A/S, under styret i CN A/S, samt på et slags likestilt nivå med Direktør hva angår DNS. Les mer om dette her: Adminstrasjonen.