Direktør

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Direktør er øverste leder for den daglige driften av Chateau Neuf. Direktøren leder Ledergruppa, og står øverst ansvarlig overfor Styret. Direktøren velges direkte av Medlemsmøtet for en valgperiode på ett år. Direktøren plukker deretter ut resten av ledelsen, som må godkjennes av styret

Direktøren har det mest tidkrevende vervet på huset, og samarbeider tett med Daglig leder i CNAS.

Oppgaver

Jamfør Studentersamfundets lover §5-4.

Direktøren er i siste instans ansvarlig overfor styret for at hele driften ved Chateau Neuf fungerer på den måten Oslos studenter ønsker, og i tråd med budsjetter og planer. Direktøren har ansvaret for at alle driftsutvalg, mellomledere og medlemmer av ledelsen gjør jobben sin. Om Direktøren ikke er i stand til å få frivillige til å gjøre det de har ansvar for, er det Direktørens ansvar å gi noen andre dette ansvaret, eller så må Direktøren selv bære konsekvensen. Siden Direktørens arbeidsoppgaver er mange, og ofte fordrer at Direktøren kan være tilgjengelig på dagtid, mottar Direktøren honorar tilsvarende studielån, så denne skal kunne være tilgjengelig i større grad enn man kan forvente av en frivillig student.

Direktørens ansvarsoppgaver innkluderer:

 • Regelmessig følge opp foreningens handlingsplan, og vurdere måloppnåelse
 • Delegere driftsoppgaver til rette avdeling eller ansvarsperson
 • Undersøke hvilke deler av husets drift som må forbedres, og utarbeide planer for hvordan dette skal gjøres
 • Foreta mindre økonomiske disposisjoner på vegne av foreningen
 • Plukke ut hvem som skal sitte i ledergruppa
 • Ansvaret for at de andre medlemmene av ledergruppa følger opp og utfører sine arbeidsoppgaver
 • Kalle inn til og lede møter med ledergruppa
 • Sørge for at nødvendig informasjon spres til de aktive på huset, så de i best mulig grad kan utføre oppgavene sine på huset
 • Være synlig og motiverende for alle husets aktive
 • Koordinere fordelingen av arbeidsoppgaver mellom det frivillige apparatet og husets ansatte
 • Tett samarbeid med Daglig leder i CNAS
 • Holde styret informert om alt av viktighet som skjer på huset
 • Føre protokoll for styremøter