Den Hvide Knap

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk
Den Hvide Knap - Studentteatrets Orden. Riddermedaljen.

Den Hvide Knap er Det Norske Studentersamfunds Theaters orden og ble innstiftet i 1899. Den Hvide Knap utdeles: «for å belønne utmerkede fortjenester av Studentersamfundets Teater, og tilsvarende aktiviteter». Den Hvide Knap ble først utdelt i perioden 1899-1958 og tradisjonen ble gjenopptatt i 1997. Nåværende Stormester er Kyrre Alvær.

Historie

Peter Lunga mottar sin riddermedalje fra Teatersjef Desiree Vaksdal
Bjørnstjerne Bjørnsons Hvide Knap finnes i dag på Bjørnson-museet på Aulestad

Oppførelsen av Gildet paa Mærrahaug 3. desember 1899 ble en like stor suksess for studentteateret som ”Abracadaba” året før. Morgenbladet refererte at ”Stykket gikk over scenen med jubel som næsten ikke vilde tage ende” og ”spillet bar præg av den tradition som tilhører denne komedie” Dette året, 1899 opprettet studentenes teater teaterorden ”Den Hvite Knap”. Sagnet sier at fru Barbara Larssen en gang hadde fått en stor hvit knapp som dekorasjon ved en teaterfest. Det var en stor gjennomhullet tallerken, som tredd gjennom bånd ble hengt rundt halsen hennes. En annen versjon forteller at det var en hvit bukseknapp. Uansett ble ordenen ”Den Hvite Knap” født gjennom ideen om å utnevne bærende krefter i Samfundet, teateret og orkesteret, fra (atten) åttiårene og (atten) nittiårene til riddere og kommandører.

Etter noen år stod Bjørnstjerne Bjørnsons 70-års fødselsdag for døren og Studentteateret bestemte seg for å hedre mannen som stod i spissen for Studentteateret på (atten) femtitallet. Ordenen bestemte seg for å more Bjørnson og seg selv ved å utnevne han til den første og eneste storkors av ordenen.

Følgende brev ble sendt til Bjørnson:

Til Bjørnstjene Bjørnson
I en række av aar har der i Studntersamfundet vært en teaterorden ”Den Hvite Knap” til belønning av udmerkede fortjenester af Samfundets teater, hvor man har søgt at bevare kontinuiteten fra de gamle dage, da Skavlans studentkomedie ”Gildet på Mærrahaug” gikk over Samfundsscenen. Hvert aar holdes der paa Holbergs fødselsdag 3. December en ordensfest med utnævnelser. Hidtil er der henimod halvhundrede indehavere af ordenen – men ingen storkors.
Vi kjender fuldt vel Deres modvilje mod de officielle statsordener, men vi ved ogsaa, at De vil forstaa den spøkefulde form, som vi har valgt, for at knytte de forskjellige generationer sammen i interesse for Samfundets teater.
I erindringen om, at De i slutningen af 50-aarene stod i spidsen for studenterscenen, og ogsaa paa dette felt at studenterlivet har arbeidet med, vover vi efter kapitlets enstemmige beslutning at bede Dem modtage vor ordens høieste utmærkelse.

Bjørnson svarte:

Hva som staar, se til, at han ikke falder! Havde det envidde vært et ridderkors – men et storkors! Apropos. Har Dere insigniene færdige? Jeg har en mistanke om at Dere ikke har det. Jeg er svært nysgjerrig efter at se dem, og hvis det bare var for at se dem, svarede jeg Ja!

Den gangen var Luis Rieker ordenens stormester. Som ordensmann var insigniene naturligvis ferdige. Bjørnson slapp imidlertid å svare på den sedvanlige ”Visdomsprøven” for nye medlemmer i ordenen; ”om han heller vilde se dummere ut end han var, eller være dummere end han saa ut til"

Presensliste

Fra utdelingen av Den Hvide Knap under Teater Neufs 175-årsjubileum i 2010
Bertolt Halle mottok Den Hvide Knap i 1954
Pål Bang-Hansen ble utnevnt til Storkors av Den Hvide Knap kun kort tid før sin død

Storkors

1. Hans Majestet Den Gyldne Gris

2. Beate Svenningsen

3. Peder Udnæs

4. Elisabeth Botterli

5. Kaare Seberg Sidselrud

6. Grethe Høgslund

7. Kyrre Alvær

8. Ellen Berg Wilhelmsen

Kommandør

1. Oda Radoor

2. Brynjar Landmark

3. Bjørn Einar Sakseid

4. Erling Johnsrud

5. Fredrik Kvåle Dørum

6. Kjetil Aavik

7. Kristin Wolmer

8. Peter Sigurdson Lunga

Ridder

1. Barthold Halle

2. Arne Veer

3. Benedikte Berntzen

4. Hanne Asheim

5. Marte Mangset

6. Ola Røsholt

7. Hanne Aspelund

8. Therese Bøhn

9. Lill-Janne Legård

10. Johan Moen

11. Guro Midtsund

12. Kristian Børresen

13. Margrethe Premer

14. Ingeborg S. Olerud

15. Signi Alvsåker Øverland

16. Sunniva Opsahl

17. Ingrid Barth-Pettersen

18. Espen Røsbak

19. Ingrid Cornelia Sanden Sunde

20. Øyvind Kwamo Sund

21. Maria Lind Jarsve

22. Mats Hallvar Karlsen

23. Mats Eldøen

24. Sjur Even Aunmo

25. Sing In Ng

26. Åse Kristin Waglen

27. Simen Gunstrøm Hovd

28. Silje Underhaug Fosseli

29. Tor Itai Keilen

30. Andreas Slørdahl

31. Anna Wergeland

Statutter

Se hovedartikkel Statutter for Den Hvide Knap

Statutter vedtatt 24. oktober 1899 med senere forandringer bl.a. i 1997 & 2009.

Se også