Galtinn

Fra Viteboka

Galtinn er medlemssystemet for medlemmer og aktive i DNS, og lever på galtinn.neuf.no. Galtinn tok over for Inside i august 2017, og ble utviklet av EDB. Galtinn gikk under arbeidsnavnet "Dusken" i mange år.

Chateau Neuf-appen bruker Galtinn som medlemsdatabase.