Handlingsplanen 2016

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtatt på generalforsamling 7. november 2015

Denne handlingsplanen er vedtatt i tråd med strategiplanen for 2016-2018.

Organisasjon

 • DNS skal i løpet av året kunne drive Glassbaren frivillig 2 dager i uka.
 • Det skal ferdigstilles instrukser og årshjul for samtlige utvalg av DNS, samt organisasjonen som helhet.
 • Det skal ferdigstilles frivilligkontrakter for alle funksjonærroller i DNS’ driftsapparat.
 • Det skal utvikles en forventet progresjonsplan for frivillige i alle driftsroller, som går over 3 semester.
 • Regimet skal bygges opp til å kunne stille med frivillige teknikere på samtlige studentarrangement på Chateau Neuf.

Foreninger

 • Frontfløyen i 3.etajse skal omdisponeres til større lokaler, tilrettelagt for moderne studentforeningsarbeid, tilgjengelig for flere studenter og med stabilt Wi-Fi.
 • Det skal utvikles bruksplaner for Lillesalen, Biblioteket, Sysesalen, Glassbaren, Betong, Klubb og Teaterscenen, som er tilgjengelige både i forkant og i lokalene.
 • Det skal arrangeres 200 utadrettede studentarrangement på Chateau Neuf av eksterne studentarrangører.
 • Biblioteket og Sysesalen skal tilrettelegges så de fungerer bedre som arrangementslokale.

Gjester

 • Medlemskapet i DNS skal gi rabatterte priser hos to nye aktører utenfor Chateau Neuf.
 • Det skal gjennomføres minst ett større studentrettet arrangement på vårsemesteret i samarbeid med flere foreninger.
 • Foajeen skal utstyres med nødvendig og lett synlig skilting, i henhold til kartlagtbehov.
 • Foajeen skal være et imøtekommende og sosialt område.

Identitet

 • Chateau Neuf skal få sitt ukentlige program fast opp på informasjonsskjermer på alle Universitetets campuser, HiOA, BI og andre mindre institusjoner.
 • Det Norske Studentersamfund skal månedlig arrangere sosiale samlingspunkt for sine aktive med lavterskel for å delta.