Handlingsplanen 2019

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtatt på medlemsmøte 29. november 2018

Denne handlingsplanen er vedtatt i tråd med strategiplanen for 2019-2021.

Handlingsplan

DNS skal i løpet av 2019:

 • Etablere et nytt arrangementslokale i første etasje, med fokus på flerbruk og funksjonalitet
 • Utarbeide romplaner for alle arrangementslokaler
 • Lage oppfølgingsopplegg for de frivillige, med fokus på ansvar og mestringsfølelse
 • Avholde minst 4 interne arrangementer per semester
 • Lage en rekrutteringsstrategi som sikrer 25% økning i antall frivillige
 • Lage og realisere et konsept for restaurantdrift
 • Sørge for at Glassbaren får et funksjonelt løft slik at den kan brukes både til studier og sosialisering
 • Lage en opptrappingsplan for åpningstidene i Glassbaren
 • Redesigne og oppdatere hjemmesidene
 • Iverksette strakstiltak i foajeen
 • Etablere kjøkken
 • Lage og distribuere månedsprogram
 • Etablere et arkivsystem for gamle og nye møtepapirer, avtaler og protokoller
 • Ordningen med gratis leie for eksterne studentforeninger skal spisser slik at det er naturlig at studentaktører som arrangerer konserter kommer til Chateau Neuf
 • Utarbeide eit regelverk for utleige av lokaler på Chateau Neuf der hovedmålet er at utleie til eksterne (ikkje studentar) ikkje står i vegen for studenter sin bruk og aktivitet på huset
 • Bedre belysning i Betong/Klubb
 • Teknisk utstyr skal fungere og erstattes ved behov
 • Arrangere to studentrettede konserter med over 150 besøkende hvert semester
 • Arrangere i gjennomsnitt to utadrettede arrangementer per uke