Strategi for Det Norske Studentersamfund 2019-2021

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtatt på medlemsmøte 29. november 2018

Strategiplan for 2019-2021

Ved utgangen av 2021 bør DNS og Chateau Neuf være et samlingssted alle studenter kjenner til. Vi ønsker å ha et godt og populært serveringstilbud for studentene, og utadrettede arrangementer med fornøyde gjester og arrangører hver dag. DNS skal også være en robust organisasjon med mange frivillige hvor det legges til rette for mestring og personlig utvikling gjennom frivillig arbeid i utvalg og foreninger.

Samlingssted med konkurransedyktig serveringstilbud

DNS har som formål å tilby et samlingssted for studenter. All empiri tilsier at studenter hverken kommer til å slutte å drikke kaffe, spise mat eller nyte fermentert humle og malt med det første. Derfor mener vi et godt utgangspunkt for et samlingssted er et solid serveringstilbud bestående av kafé, bar og restaurantdrift. Tilbudet skal kunne være et stamsted for en betydelig del av studentmassen og vil gjøre det mer attraktivt å være gjest på huset. Det vil også bygge opp under arrangementsvirksomheten og gjøre det lettere for aktive å tilbringe mer tid på huset.

Målsettinger:

 • Ha et godt serveringstilbud med bar, kafé og restaurant.
 • Tilby stabil og konkurransedyktig kvalitet.
 • Ha studentvennlige priser.
 • Ha serveringslokaler som både egner seg for å studere og være sosial, på dag og kveldstid.
 • Doble besøkstallene.

Små og mellomstore arrangementslokaler

DNS skal tilby flere små og mellomstore arrangementslokaler, som er godt tilrettelagt for studentvirksomhet. Dette senker terskelen for å lage vellykkede arrangementer og legger til rette for mer aktivitet på huset, for flere av byens studentforeninger.

Målsettinger:

 • Tilby lokaler hvor det er lett å gjennomføre forskjellige typer arrangementer.
 • Være det foretrukne sted for gjennomføring av studentrettede arrangementer.
 • Oppgradere eksisterende og etablere flere små og mellomstore flerbruks arrangementslokaler.

Organisasjonsbygging

DNS skal være en robust organisasjon med mange frivillige. Dette er viktig fordi vi ønsker mest mulig frivillig drift og aktivitet. Et viktig ledd for å oppnå dette er at alle som viser interesse for å jobbe frivillig følges opp og gis utviklingsmuligheter i DNS.

Målsettinger:

 • DNS skal ha et permanent og gjennomarbeidet rekrutteringsarbeid og mottak.
 • DNS skal gjennom tilrettelegging og oppfølging sørge for at frivillige får ansvar, mestringsfølelse og trygghet i sitt verv.
 • Alle frivillige skal ha et godt og variert sosialt tilbud
 • Skape sosiale møtearenaer spesielt for styrene i foreningene, men gjerne også for medlemmer. Gjerne uten alkohol.
 • DNS skal sørge for at det jevnlig arrangeres konserter, foredrag og debatter, og andre kulturelle arrangementer i DNS’ lokaler.


Handlingsplaner for perioden