Handlingsplanen 2020

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtatt på medlemsmøte 04. desember 2019

Denne handlingsplanen er vedtatt i tråd med strategiplanen for 2019-2021.

Handlingsplan

DNS skal i løpet av 2020:

 • Lage og realisere et konsept for restaurantdrift
 • Arrangere i gjennomsnitt tre utadrettede ukentlige arrangementer
 • Arrangere tre debatter i semesteret
 • Fullføre relokaliseringen i tredje og fjerde etasje
 • Lage og distribuere program
 • Utarbeide semesterplan i forkant av hvert semester med oversikt over alle DNS arrangementer
 • Etablere et nytt arrangementslokale på front i første etasje med fokus på flerbruk og funksjonalitet
 • DNS skal jobbe for at Glassbaren i større grad bemannes av frivillige såfremt dette ikke går på bekostning av arbeidssikkerheten til de ansatte
 • Det skal arrangeres 200 utadrettede studentarrangement på Chateau Neuf av eksterne studentarrangører
 • DNS skal tilrettelegge for at det skal arrangeres minst to konserter i måneden, hvorav to hvert semester skal være av større omfang
 • Lage en langsiktig plan som sikrer drift og finansiering av studentkulturen i Oslo
 • Jobbe for at flere tar del i medlemsdemokratiet gjennom å delta på medlemsmøtene