Hennes Majestet Sylvia

Fra Viteboka

Hennes Majestet Sylvia er Teater Neufs høyeste beskytter. Teaterkunstens tilknytning til geiter er eldgammel. De tidligste formene for iscenesatte forestillinger er de greske satyrspillene til ære for Dionysos, hvor aktørene framstiller satyret, halvt menneske og halvt geitebukk. Ordet "tragedie" er avledet fra gresk for "geitesang". At geita skulle være teaterets høye beskytter var dermed klart.

Hvor navnet Sylvia kommer fra er uklart, men det mistenkes at det oppstod rundt Teater Neufs oppsettelse av "Geita eller Hvem er Sylvia" av Edward Albee på Chateau Neuf i 2008.

Sylvia har blant annet gitt navnet til den ærefulle Sylvia-prisen.

Andre dyr ved Det Norske Studentersamfund