Kjølerommet

Fra Viteboka

Kjølerommet er et rom som holder rundt 4 grader. Det er kaldt fordi det stort sett brukes til å oppbevare mat.