Kategori:Lokaler

Fra Viteboka
Plantegning over Kjelleren.
Plantegning over 1. etasje.
Plantegning over 2. etasje.
Plantegning over 3. etasje.
Plantegning over 4. etasje.
Plantegning over 5. etasje.

Kjelleren

Se hovedartikkel: Kjelleren

Kapasitet i kjelleren

Det totale antall mennesker i kjelleren skal aldri overskride 1200. Det kan være 1200 mennesker i Betong dersom Klubbscenen ikke er i bruk. Klubbscenen alene tillater 300 mennesker.

1.etasje

Se hovedartikkel: 1. etasje

2.etasje

Se hovedartikkel: 2. etasje

3. og 4. etasje

Se hovedartikler: 3. etasje og 4. etasje

Kontorlokaler og Storsal

5. etasje

Se hovedartikkel: 5. etasje