Markedsføringsreglement

Fra Viteboka
Dette markedsføringsreglementet er et utdatert reglement fra 2010, og bør tas med en klype salt. For oppklaring i dagens markedsføringsregler, ta kontakt med Medieavdelingen (MA) eller Markedsansvarlig

§ 1 Formålet med dette reglementet er å etablere klare og faste retningslinjer for bruk av de ulike logoene tilknyttet Studentersamfundet. Reglementet skal legge til rette for en helhetlig markedsføring og profilering av arrangementer og samarbeidspartnere. Alle logoer skal til enhver tid være tilgjengelig elektronisk i administrasjonen. Logoene kan lastes ned på http://studentersamfundet.no/logo/. Kun logoer som her er tilgjengelige kan benyttes på grafisk matriale. Det er administrasjonens ansvar at logoene som er tilgjengelige er til enhver tid korrekte.

§ 2 Reglementet gjelder for styret i Det Norske Studentersamfund, administrasjonen i DNS, alle samfundsforeninger og utvalg tilknyttet DNS, samt alle samarbeid (om arrangementer som avholdes på Studentersamfundet) mellom samfundsforeninger og eksterne aktører.

§ 3 Brudd på reglementet kan medføre erstatningsansvar.

§ 4 Concept Communications AS, org. nr 968 765 043, har enerett på samarbeidspartnere for Studentersamfundet og STUDiO (Studentfestivalen). Dvs at alt av sponsoravtaler samfundsforeningene ønsker å gjøre på egenhånd, må klareres med dem. Kontaktperson for alle saker/spørmål vedrørende Concept Communications er administrasjonenens markedsmedarbeider, Jon Olav Kringeland.

Samfundsforeningene kan uansett ikke inngå bindende samarbeidsavtaler med sponsorer dersom disse er i konflikt med de allerede eksisterende avtaler. Samfundsforeningene kan ikke inngå avtaler som gis samme eksponeringsrettigheter som Studentersamfundets hovedsponsorer har. Dvs at en samfundsforening ikke kan gi eksponering på trykksaker sidestilt med hovedsponsorenes eksponering.

§ 5 Alt materiale til bruk i markedsføring av arrangementer på Studentersamfundet skal påføres følgende logoer: Studentersamfundets logo og samtlige av Studentersamfundets hovedsponsorers logoer. Andre logoer er ikke tillatt. Alt materiale som ikke er laget av Studentersamfundet til bruk i markedsføring av arrangementer på Studentersamfundet (tilsendte plakater o.l.) skal påføres logoene på en egnet måte. Eneste unntak fra denne regelen er utleiearrangement, hvor en ekstern arrangør leier lokaler på Studentersamfundet.

§ 6 Logoene skal påføres i originalfarger og med korrekte proporsjoner. Bakgrunnen logoene settes på skal være nøytral og ikke forstyrre eller forvrenge logoene. Samtlige logoer skal plasseres vannrett på trykksaken/markedsføringsmateriellet med følgende krav til størrelse: (a) Studentersamfundets logo, slik den foreligger i administrasjonen eller på http://studentersamfundet.no/logo/, skal være heading på trykksaken. Bredden på Studentersamfundets logo skal være lik den korteste siden på trykksaken. (b) Sponsorlogoene skal plasseres på linje nederst på trykksaken, og ingen annen informasjon skal ha denne plasseringen. Bredden på sponsorlogoene skal hver tilsvare summen av sidene delt med 20.

§ 7 Lokale, arrangørforening og annen informasjon skal skrives i ren tekst og kan ikke erstattes med logoer. All tekst skal påføres trykksaken i fonter tilgjengelige på http://studentersamfundet.no/logo/. (a) Fontstørrelsen for lokale/dato/tid skal aldri være mer enn 50% av fontstørrelsen som er benyttet i Studentersamfundets logo. (b) Studentersamfundets adresse skal påføres alle trykksaker og maks fontstørrelse er 20 punkter. (c) Navn på arrangør(er) skal påføres i ramme på høyre side av trykksaken, over sponsorlogoene. Rammen kan ha egen bakgrunnsfarge. Bredden på denne rammen kan aldri være mer enn 20% av bredden på trykksaken

§ 8 Dersom arrangementet er et samarbeid mellom en samfundsforening og en ekstern aktør, skal alltid samfundsforeningen/Studentersamfundet stå først som arrangør og Studentersamfundet’s logo være størst.

§ 9 Alle trykksaker skal godkjennes av administrasjonen før trykk og distribusjon. Arrangørforeningen er ansvarlig for at dette forelegges administrasjonen.

§ 10 Søknad om unntak fra disse reglene behandles av styret i Det Norske Studentersamfund.