Paasche

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Paasche er et esoterisk rituale innstiftet i 2010, i sammenheng med Konsertforeningen Betongs overtagen av produksjonskontoret i kjelleren. Vedtaket som former ritualets basis ble vedtatt av det daværende hovedstyre, men mistenkes å være ført i pennen av Adrian Carter Talleraas og Lars Jansøn Engvik.

Vedtaket

Vedtak

KB’s søknad innvilges etter følgende forhold:

KB står selv ansvarlig for å forsvarlig og i dialog med rette ansvarspersoner rydde rommet. Med rette ansvarspersoner menes administrasjonen ved Det Norske Studentersamfund.

Rommet skal være for alle kjellerforeningene ved DNS, men administreres av KB. Ergo har KB ansvar for rommet i den grad at de kontaktes ved problemer eller lignende.

Det informeres også om at Hovedstyret vil komme med innstilling til Representantskapet om at ”lillekontoret” til KB gjøres disponibelt for andre foreninger som måtte finne på å søke.

En gang per semester skal KB invitere sittende hovedstyre, Tappetårnet, Kulturutvalget, Adrian Carter Talleraas, Kristin Wolmer, Lars Engvik, Magnus Lange, Camilla Hebæk ogCamilla Mørk Røstvik til Brunsj i rommet. Der skal det så inntas snaps og annen alkohol. Kaffe skal serveres fra suppekjele og inntas i samarbeid med et selvvalgt antall øser. Dog skal den ikke blandes med alkohol før sittende formand i DNS har sunget dette arrangements faste kunstneriske innslag: "Morgan Kane" av Benny Borg. Seremonien skal i all ettertid snakkes om som ”Påske” uavhengig av Tid på året eller religiøs overbevisning.

Ritualet

Selve ritualet, også kjent som Ritus Vero Nigrum Farciminis (Den Sorte Pølses Ritus), foregår simultant på både astralt og fysisk plan. Konsertforeningens medlem med lengst ferdstid - Rytteren - fungerer som verdslig kanal for Hans Opphøydhet Den Velutstyrte Hingsts vilje.

Selve ritualet har 24 nivåer. Nivåene I-III former ritualets preliminale fase, IV-XXIII markerer den liminale fasen, og ritualets postliminale symposie åpnes idet ritualet avsluttes ved XXIV. Det blir ganske fuktig.

Hingstens vilje er utrettelig skiftende, så ritualet endres fra gang til gang. Som eksempel inkluderes det følgende, nedtegnet av de skriftlærde da daværende Rytter Jonas Lie gestaltet Hingsten i 2013:


 • I: Kaffe og mingling i klubb. Sesongriktige kaker kan gjerne serveres.
 • II: Når kjelen er tom leses Diktet.
 • III: Kjelen ledsager sakralprosesjonen til Produksjonskontoret - Kliffotiske lyder kan høres i gangen.
 • IV: Det bankes i gallopptakt på døren, hvorpå Rytteren tillater inntreden i tabernakelet.
 • V: "HØR HERRENS HARMDIRRENDE HOVER"
 • VI: Galloppen lyder - Deltagerne viser Hovenes Tegn mens de tramper gallopptakt.
 • VII: "Steng så larmen og syng!"
 • VIII: Balladen om Morgan Kane fremføres. (HUSK Å FITTEPRINTE UT DEN JÆVLA TEKSTEN)
 • IX: Akolyttene maner til allsang i refrenget. Noen påpeker høylytt under at "det er stadig overraskende hvor lang den er".
 • X: Hingsten gir en syrlig vurdering angående" den temmelig ubetydelige harmoni, hvilket er en stor forbedring fra sist"
 • XI: Forslag fra salen om at fortære hingstens blod.
 • XII: SJÆLENES MANNTALL: Hingsten utbryter "Bi nu litt,THI FÆDRENES SYNDER GAAR IGEN PAA BØRNERNE" fulgt av botsgang og lutring - Representantene for uteblevne foreninger på foregående påske må ikle seg SKAMMENS HATTER.
 • XIII: Det hattes!
 • XIV: Nipp så lett til Hingstens Blod(styrt ei)
 • XV: "Noen" fjerner pølsen fra pantalonerne, og faller til knes så fort lemmets sanne vekt blir tydelig - "SKJELV, DU VERDSLIGE. KJENN LEMMETS VELDE.
 • XVI: Rommets mest bluferdige "møy" skreller av plasten
 • XVII: Lemmet beskjæres og fordeles mens Hingtsen holder sitt lem.
 • XVIII: Vegansk soyalem serveres til de dietært avvikende. Påpek lemmets manglende kraft og fylde. Beskjærelse.
 • XIX: "Dette er Hingstens Legme" Fortærelse.
 • XX: Hingstens Blod. Drikk opp.
 • XXI: "Er libasjonskaret tomt? Bevis det så og frigi denne ydmyke tjener!"
 • XXII: Libasjonskaret plasseres på Rytterens hode. Det bankes tre ganger på karet med øsen, og de hellige ord ytres: "For de Falne ved Alamo!"
 • XXIII: Libasjonskaret fjernes fra Rytterens hode, og Rytteren frigis fra sin plikt.
 • XXIV: Pils


Diktet

Til Påskens innkalling medfølger også et mektig epos komponert på særdeles liberalt meter og frekt AABB-enderim, kjent for Konsertforeningens medlemmer kun som Diktet. Nest siste vers vil variere per år, men uteblivende riming anses som legitimt grunnlag for mistillitsforslag.


De talte om knuste vogntog og om hatter uendelig raffe.

De talte om breddfulle gryter og den underskjønneste kaffe,

De talte til advarsel - dens salighet kan blot tappes med øse,

og ildvannet som følger har krydre unektelig bøse.


Men før den tid

gjør formanden seg flid,

og beretter om både glede og sorg

med bevingede ord fra den store poet Benny Borg.


De eldste talte, og de talte vel,

og fremsynt inviterte de seg selv.

Nei visserlig, en slik anledning vil vi ei bortsløse.

Det snapses og øses for disse mennesker mest sjenerøse.


Lørdag førstkommende, altså den nittende

håper vi å se både påtroppende og sittende.

Klokken tretten blank, eller omtrent noe slikt,

Vi tør minne om deres forsangerplikt.


For noen ender ferden

Med å anskue verden

Fra det selvsamme perspektiv som froske.

Der innkaldes herved til Påske.