Peter Munch Wang

Fra Viteboka

Peter Munch Wang (1792-1842) var i 1814 Studentersamfundets første Formand. Han var prestesønn fra Trysil, og av det første kullet studenter ved det nystartede universitetet i Christiania.

Wang var ein evnerik ung mann – han «tegnede sig paa Skolen til at blive et Lys», ifølge vennen Conrad Nicolai Schwach. Men universitetskarrieren hans fikk en brå slutt. Grunnen var, som beskrevet av Schwach, at han overfor en romkamerat hadde gjort «et Forsøg paa den græske Pederasti i kjødelig Betydning». Det gjeldene lovverket krevde i utgangspunktet brenning på bål som straff, men Wang fikk avtalt at han i stedet måtte avslutte studiene og forlate Christiania. Etter skandalen livnærte Wang seg blant annet som skuespiller.