SiO Foreninger

Fra Viteboka
Våre gode hjelpere.

SiO Foreninger jobber for å legge forholdene til rette for frivillige studentaktiviteter.

På kontorene i Kristian Ottosens Hus sitter det fem hyggelige personer som gjerne vil hjelpe deg og din forening.

SiO Foreninger er en del av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

I Oslo og Akershus er det over 450 studentforeninger å velge mellom. SiO Foreninger hjelper studentene med å starte og drive foreningene sine.

SiO Foreninger består av fem foreningskonsulenter og en leder:

 • Mike Fürstenberg - mike.furstenberg@sio.no / Tlf 22 85 33 74
 • Katrine Knoph Nilsen - katrine.knoph.nilsen@sio.no / Tlf 22 85 32 05
 • Linn Seime Pettersen - linn.pettersen@sio.no / Tlf 22 85 33 79
 • Karoline Motland - karoline.motland@sio.no / Tlf 22 85 32 01
 • Sigrid Mæhle Grimsrud - sigrid.grimsrud@sio.no / Tlf 22 85 32 01
 • Leder: Gisle Hellsten - gisle.hellsten@sio.no / Tlf 48 09 70 24

Kurstilbud

SiO Foreninger tilbyr en rekke ulike kurs til aktive i studentforeninger. Kursene er gratis og åpne for aktive i studentforeninger på læresteder tilknyttet SiO. Det er utviklet kurshefter for hvert enkelt kurs, som deltagerne får med seg tilbake til foreningen. Alle deltagere vil motta et kursbevis i posten etter at kurset er fullført . Kurstilbudet er under stadig utvikling. Meld deg på kurs her: https://www.sio.no/foreninger/kurs

 • Regnskapskurs for store foreninger går over tre kurskvelder og gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi. Temaer er organisering av budsjett- og regnskaparbeidet, moms, en presentasjon av og føring av regnskap i regnskapsprogrammet Mammut, samt offentlige regler innen regnskap inkludert moms.
 • Regnskapskurs for små foreninger går over én kurskveld og gir en kort innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små foreninger. Temaer her er: Budsjettarbeid, regnskap – debet og kredit, kontering, regnskapsrutiner – samt organisering av økonomiarbeidet
 • Kurs i PR og markedsføring – Del 1 En innføring i PR-arbeid går over to kurskvelder og gir innsikt i grunnleggende markedskommunikasjon, varemerker / merkevarer, bygging av en arrangementsprofil, bruk av plandokumenter i arbeidet, pressekontakt, samt lokale forhold ved UiO.
 • Kurs i PR og markedsføring – Del 2 Grafisk arbeid går over to kurskvelder og gir en innføring og praktisk trening i grafisk arbeid, layout, i bruken av grafiske program. Programmene er Illustrator, Photoshop og InDesign.
 • Lederkurs tar for seg tema knyttet til foreningsarbeid og ledelse. Dette er ikke et teoretisk kurs om ledelse, men et lederutviklingskurs som har til hensikt å bidra til den enkelte deltagers personlige utvikling som leder. Kurset går over en helg, er intensivt og proppet med spennende faglig arbeid. På kurset får du mulighet til å bli bedre kjent med andre foreningsledere, diskutere felles problemstillinger og utveksle erfaringer med dem.
 • Styrekurs Dette kurset avholder foreningen selv ved hjelp av en kursmanual som er utviklet spesielt til dette formål. Til forskjell fra resten av SiO Forening kurstilbud kan hele styret delta på ett og samme kurs. Dette gjør det mulig for dere å sikre at dere har arbeidet dere frem til et felles utgangspunkt for det arbeidet dere skal drive i foreningen. Temaer som tas opp i kursmanualen er: Foreningens identitet, praktisk styrearbeid, roller, verv og arbeidsfordeling i styret, samt kommunikasjon, samarbeid og informasjonsdeling.

Gjennom kurstilbudet ønsker vi å bidra til å strukturere den kompetanse som eksisterer i foreningene og bevisstgjøre og motivere den enkelte kursdeltager til videre innsats.

Annen foreningsstøtte

I tillegg til de tilbudene som er presentert på resten av nettsidene, har SiO Foreninger flere andre tilbud til studentforeninger og engasjerte studenter. I hovedsak dreier dette seg om rådgivning, veiledning og formidling av kontakt. Nedenfor er en liste over typiske tema du kan kontakte oss om.

Hjelp til spesielle problemer

Dersom dine forening er i en vanskelig situasjon kan vi se på situasjonen sammen med dere og finne hva som skal gjøres. Situasjoner hvor dette kan være aktuelt er:

 • Manglende regnskapsførsel
 • Problemer i styret
 • Økonomiske problemer
 • Uønsket oppførsel i foreningen
 • Ønske om å endre eller utvikle foreningen
Veiledning om drift og oppstart av foreninger

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang hvis du vil:

 • Starte en forening
 • Starte opp igjen en forening
 • Starte et tidsskrift
 • Vil lage et enkeltarrangement (festival, kongress o.l.)
Veiledning om mottak av nye studenter/fadderordninger
 • Hjelp til oppstart av lokal fadderordning
 • Generelle råd og veiledning rundt opprettelse og utvikling av mottaksordninger for nye studenter
Kontakt med UiO

Vi kan fortelle deg hvem ved UiO dere kan kontakte om det dere lurer på. Dette kan være tema som:

 • Webside for foreningen
 • Bruk av lokaler
 • Stand på universitetsområdet
Lover og regler

En del aktiviteter som foreninger driver med faller inn under flere lover og regler, og vi kan veilede deg om dette. Dette kan dreie seg om:

 • Salgsvirksomhet
 • Alkoholsalg
 • Momslovgivning
 • Registrering i Enhetsregistret (Brønnøysundregistret)
Støtteordninger

Vi kan veilede deg når du vil søke om støtte fra Kulturstyret eller UiOs aktivitetsmidler.

Andre behov

Dersom din forening har behov for annen veiledning eller lignede som vi ikke tilbyr i dag, kan vi vurdere dette. Dette kan dreie seg om:

 • Nye typer kurs
 • Informasjon om et tema

Generell kontaktinfo til SiO Læringsmiljø

Postadresse:

PB 94 Blindern 0314 OSLO

Besøksadresse (mellom 12 og 15): 1.etg Kristian Ottosens hus, inngang ved siden av apoteket, på motsatt side av Akademika

Webadresse: sio.no/foreninger