Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er alle Oslo-studenters samskipnad med mange tjenester som gjør studentenes hverdag bedre. SiO ble opprettet i 1933, som landets første studentsamskipnad og har siden den gang vokst til å være et konsern med over en milliard kroner i omsetning.

Studentstyring

SiO ledes av et hovedstyre, som blant annet fastsetter samskipnadens budsjett, og hvilke tilbud samskipnaden skal tilby studentene. Hovedstyret er det øverste organet i SiO og flertallet i styret består av studentrepresentanter som velges av Velferdstinget i Oslo og Akershus, der alle studentdemokratiene ved de tilknyttede lærestedene er representert. I tillegg består styret av representanter fra utdanningsinstitusjonene og de ansatte i studentsamskipnaden.

Velferdstinget vedtar hvert år budsjettprioriteringer for SiO, som legger føringer på hva SiOs hovedstyre vedtar i sitt endelige budsjett. Dessuten er det Velferdstinget som velger studentrepresentanter i alle delstyrene i SiO, slik som styret for SiO Mat og drikke, SiOs boligstyre, osv.

Tilbud

SiO tilbyr en rekke tjenester for studenter som har betalt semesteravgiften, blant annet nesten 6000 studenthybler og leiligheter, treningsanlegg, kafeer og kaffebarer, helsetjeneste, rådgivningstjeneste, tannhelsetjeneste, karriereveiledning, barnehage og tilrettelegging for studentaktiviteter.

Som en del av tilretteleggingen for studentaktiviteter holder SiO Foreninger flere kurs hvert semester.

Lenker

SiOs nettside