Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes Legat

Fra Viteboka
(Omdirigert fra Stiftelsen Chateau Neuf)

Siftelsen Chateu Neuf har til formål å yte bidrag til Det Norske Studentersamfunds administrasjon, drift og utøvelse av andre fellesfunksjoner for brukerne av Chateau Neuf-huset. Stiftelsen kan også yte bidrag til større enkelt aktiviteter innen studentvelferd som drives i Chateau Neuf av studenter ved Universitetet i Oslo. Bidrag kan i særlige tilfeller ytes til velferdsaktivterer utenfor Chateau Neuf.

- Vedtektsfestet formål for Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes Legat

Da Studentersamfundet solgte Chateau Neuf til Universitetet i Oslo ble det opprettet en stiftelse til å forvalte salgssummen. Avkastningen av denne kan gå til drift av Studentersamfundet eller aktivitetsstøtte til foreninger på Studentersamfundet etter søknad fra Studentersamfundets styre til styret i Stiftelsen.

Stiftelsen består av et styre på fem personer der Studentersamfundet utpeker to styremedlemmer, UiO og SiO utpeker én hver og den siste kommer fra et uavhengig organ utenfor huset (for eksempel fra Økonomistyret ved Studentersamfundet i Trondheim).

Stiftelsen har som hovedmål å gå med økonomisk overskudd, noe den stort sett har klart siden den ble opprettet i 1999. Det betyr at bare verdiøkningen kan brukes på å hjelpe Studentersamfundet om den skulle finne dette nødvendig. Så langt har Stiftelsen stort sett vært behjelpelig med midler til DNS når det har vært nødvendig, og Stiftelsen søker å opprettholde god kontakt med Studentersamfundet.

Se også