Chateau Neuf

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk
Chateau Neuf da det sto ferdigstilt
Slottet fotografert en tidlig morgen av en Slottsmester som snart skulle ende sin nattvakt
Slottet kledd i sin vinterskrud
Chateau Neuf kan virke stort og truende
Chateau Neuf sett fra lufta! Foto: CF Salicath

Chateau Neuf er Studentersamfundets hus. Det ligger på Majorstua.

Bygningen er over 9000 kvadratmeter spredd over 9 etasjer, og kan huse opptil 3000 gjester. Huset er eid av Universitetet i Oslo, men det disponeres av Det Norske Studentersamfund, som muliggjør en rekke arrangementer i en rekke lokaler. Alle SiO-registrerte foreninger kan arrangere gratis på bygget.

Adressen er:
Slemdalsveien 15
0369 Oslo

Gul liste

Chateau Neuf er tegnet av de prisbelønnte arkitektene Lund og Slaatto, og er ansett som et prakteksempel på byggestilen brutalisme, og befinner seg derfor på byantikvarens gule liste, som betyr at bygningen praktisk sett er freda. Dette er upraktisk for alle som går med drømmer om å pusse opp eller forandre rom, male på betongen eller bytte ut ei dør. Forandring er ikke fullstendig avsperra, men et krever spesiell dispensasjon. Forandringer som ikke endrer bygningens originale uttrykk er derimot tillatt, noe som gjør det mulig å sette opp lettvegger (men før du begynner på noe sånn, avklar dette med James og Hovedstyret), eller henge opp gardinger for å dekke til eller avgrense.

Historie

"Ja, hva skal man så egentlig si om Chateau Neuf? At arkitekten lider av kronisk impotens eller er det kun snakk om varig svekkede sjelsevner. Noen har villet ha det til at Stalintidas byggekunst har slått til, også i Norge."
-Fra Universtias 14. september 1971
"Det er som om hele den gigantiske kolossen er havnet der ved en tilfeldighet. Ni etasjer med glass, stein og stål, sluppet ned fra himmelen. Det Norske Studentersamfund, Chateau Neuf. Den kunne landet hvor som helst, denne besynderlige bygningen, men den landet her, som en neonbelyst betongkloss, plassert i ingenmannsland langs T-banelinja mellom Blindern og Majorstua. I 35 år har giganten forsøkt å vaie ruvende i det akademiske terrenget, et eiendomsmeglersteinkast fra universitetsområdet."
-Hanne Hvattum i Universitas, 2006

Chateau Neuf sto etter mange og lange år endelig ferdig i 1970 og ble innviet i 1973, etter at Studentersamfundet hadde ført en omflakkende tilværelse i nesten 150 år.

Under Studentersamfundets storhetstid på femtitallet ble det bestemt at man skulle samle inn penger til et eget bygg for studentene. På dette tidspunktet hadde man kontorer i Uranienborgveien 11, mens lørdagsmøtene ble avholdt i Dovrehallen i Storgata. I 1953 ble det, etter initiativ fra blant andre Jan P. Syse, nedsatt en Huskomité som skulle begynne å planlegge finansieringen av studentenes hus. Et annet av tiltakene som ble iverksatt for å skaffe penger, var UKA (forløperen til Studentfestivalen i Oslo). Det viste seg imidlertid at det var lite penger å tjene på selve UKA. Derimot var lotteriinntektene i tilknytning til UKA en god inntektskilde.

En rekke alternativer til plassering av studenthuset var oppe til diskusjon og i 1960 ble det klart at tomten i Slemdalsveien nok var den best egnede ettersom Universitetet på denne tiden hadde planer om å bygge nedover mot dagens Friggfelt. Universitetet ombestemte seg i ettertid og Chateau Neuf ble liggende litt avsides til. Dette visste man imidlertid ikke i 1963 da grunnsteinen til Chateau Neuf ble nedlagt under Studentersamfundets 150- årsjubileum av C.J. Hambro.

Chateau Neuf var etter arkitektenes og huskomiteens planer tenkt å skulle være et palass for samfunnsdebatter og akademisk diskusjon og bygningen ble utformet med dette mål for øyet. Storsalen var lokalet for de store lørdagsmøtene, mens man i Lillesalen, Teaterscenen og Biblioteket skulle avholde mindre debatter og foredrag. I det som i dag er kontorgangene i 3. og 4. etasje. Var det åpne ganger hvor lyset skinte utenfra og ned i de mindre foredragssalene. Her var det kun utplassert sittegrupper og meningen var at studentene etter debattene, foredragene og møtene her skulle sosialisere seg og drive uformell møtevirksomhet mens man gjennom glassveggene så ned på de andre som fortsatt debatterte eller deltok på foredrag og møter. Chateau Neuf fungerte imidlertid aldri slik som det opprinnelig var intendert. For å realisere prosjektet måtte Studentersamfundet påta seg stor gjeld. Dette førte til at Storsalen neste umiddelbart ble leid ut til kommersiell teatervirksomhet slik at Studentersamfundet bedre kunne tjene sine økonomiske forpliktelser.

Det viste seg at dette ikke var nok for å bedre økonomien, og ettersom Universitetet hadde behov for lokaler, leide man ut gangene i 3. og 4. etasje til Universitetet, som bygget disse om til kontorer. Studentersamfundet bedrev på denne tiden sin aktivitet i kjelleren og i BokCaféen.

Studentersamfundet solgte Chateau Neuf til Universitetet våren 1998 og er gjennom en fristasjonsavtale med Universitetet stilt vederlagsfritt til studentforeningenes disposisjon. Det Norske Studentersamfund forvalter bygningen, men det ble stilt som krav at det ble opprettet et kommersielt aksjeselskap, Chateau Neuf AS, som skulle sørge for servering og fungere som økonomisk garanti. Thalia Teater fortsatte å benytte seg av Storsalen og tilknyttede lokaler, men i 2008 ønsket Studentersamfundet å disponere hele bygningen, og teateret flyttet til slutt ut. Siden den gang har Storsalen i store deler av året blitt leid ut til annen kommersiell aktivitet, for å få nok inntekter til å drive den store bygningen.

Se også