Stillingsinstruks Fagsjef

Fra Viteboka

Fagsjef er redaktørs høyre hånd og jobber tett med hele Dagtid for å få gjennomført Radio Novas målsetninger. Fagsjef er sammen med Redaktør ansvarlig for det faglige innholdet i Radio Novas produksjon.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Fagsjef har ansvar for å holde kontakten med og gi tilbakemelding til både de redaksjonene som omfattes av redaksjonsledelsen og de som ikke gjør det.

Fagsjef skal være tilgjengelig for Redaktør der det er behov for dette, og være en potensiell arbeidsleder på prosjekter som Radio Nova velger å satse på.

Fagsjef har sammen med Redaktør og redaksjonsledelsen ansvar for kompetansehevende tiltak i kanalen. Dette omfatter blant annet Radiofaglig dag, SA-kurs, kurs for nye og andre kurs medlemmene ønsker seg eller som Fagsjef selv ser det er behov for.

Fagsjef skal fungere som en rådgiver for alle i Radio Nova og skal være tilgjengelig for medlemmene på en slik måte at de alltid føler at de kan spørre om hjelp og oppfølgning

Møte- og organisasjonsvirksomhet

Møteplikt på allmøter, dagtidsmøter og redaksjonsledermøter.

Fagsjef skal, sammen med resten av Dagtid, jobbe for at Dagtids målsetninger blir oppfylt.

Fagsjef skal bidra til et godt arbeidsmiljø, økt kompetanse og trivsel på Radio Nova.

Sist oppdatert: 20. juni 2014