Stillingsinstruks Programredaktør

Fra Viteboka

Programredaktør er redaktørs høyre hånd og jobber tett med hele Dagtid for å få gjennomført Radio Novas målsetninger. Programredaktør skal gi medlemmene det nødvendige verktøyet for at Radio Nova som produkt holder høy kvalitet, og bidra til et godt miljø på Radio Nova.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Oppfølging

Programredaktør skal følge opp alle programmer. Programredaktør skal:

  • Sørge for at redaksjonene er velfungerende
  • Ha jevnlig kontakt med alle redaksjoner og sikre kommunikasjonsflyt mellom dem
  • Ha ansvar for at red.ledelsen og red.ledermøtene fungerer best mulig
  • Være faglig rådgiver for alle på Radio Nova

Kompetanseutvikling

Programredaktør har overordnet ansvar for kompetanseutvikling, herunder bl.a. å arrangere kurs og seminarer.

Programredaktør skal sikre at ny kunnskap blir tatt i bruk.

Programredaktør skal sørge for at informasjon som kursmateriell, faglitteratur o.l. er tilgjengelig for Radio Novas medlemmer.

Kvalitetsutvikling

Programredaktør har ansvar for at Radio Novas medlemmer får jevnlig tilbakemelding på det de produserer.

Møte- og organisasjonsvirksomhet

Møteplikt på allmøter, dagtidsmøter og redaksjonsledermøter

P.R. skal sammen med resten av dagtid jobber for at Dagtids målsetninger blir oppfylt

P.R. skal bidra til et godt arbeidsmiljø og trivsel på Radio Nova

P.R. skal sammen redaktør arrangere medarbeidersamtaler med alle redaksjonslederene hvert semester.

Sist oppdatert: 11.05.2011.