Tellerommet

Fra Viteboka

Tellerommet har pengene. Der har du ikke lov til å være!