Administrere aktive medlemmer

Fra Viteboka

Dette er en jukselapp for deg som skal legge til nye aktive medlemmer, fjerne gamle aktive medlemmer eller vise nåværende aktive medlemmer i Galtinn.

For å kunne legge til eller fjerne aktive medlemmer, må du selv være registrert som medlem av styret for den aktuelle foreningen/gruppen. Det betyr at når et nytt styre velges inn, må det gamle styret legge inn det nye.

Når et aktivt medlem registrrees i Galtinn, får denne brukeren tilgang til flere funksjoner. For at medlemsbeviset i Chateau Neuf-appen skal vise korrekt aktivstatus, må medlemmet være registert i foreningens gruppe (og ha betalt medlemskapsavgiften).

Vise alle registrerte aktive medlemmer

For å se hvem som allerede er registrert i foreningen, gå til siden for Aktive og trykk på navnet på foreningen din.

Legge til nytt aktivt medlem

  • Logg inn på Galtinn
  • Gå til siden for Aktive
  • Trykk på «Administrer medlemmer» ved siden av navnet på foreningen din, f.eks «Medieavdelingen».
  • Søk opp medlemmet ditt på navn
  • Trykk «Legg til medlem» for å legge til den valgte brukeren i foreningen din.

Fjerne gamle aktive medlemmer

  • Gå til siden for Aktive
  • Trykk på «Administrer medlemmer» ved siden av navnet på foreningen din, f.eks «Medieavdelingen».
  • Trykk på «Fjern»-lenken ved siden av navnet på det medlemmet du vil fjerne.

Se også