Alkohollovgivning

Fra Viteboka
Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.
-Alkoholloven § 9-2

Norge har strenge alkohollover, dette betyr at vi i promotering for arrangement på huset ikke kan reklamere med noen av våre aller beste tilbud. Det kan være fristende å skrive på plakater, arrangementsbeskrivelser o.l at ølen er billigere for medlemmer, eller at man kan nyte alkohol i lokalene, men dette er altså forbudt etter norsk lov.

Å "ta sjansen" og nevne billig øl i arrangementsteksten kan føre til at Chateau Neuf AS mister skjenkebevillinga si. Det er enda mer problematisk for huset, da Selskapet livnærer seg på servering av alkohol.

Korte retningslinjer:

  • Ikke skriv om alkoholservering på plakater
  • Ikke nevn alkoholservering i arrangementstekster på facebook, underskog e.l
  • Informasjon om lavere priser på alkohol anses som reklame
  • Privatpersoner kan informere i kommentarfelt om at det er alkoholservering
  • Det er lov å reklamere for generell servering, så lenge alkohol ikke nevnes direkte


Se også