Serveringsbevilling

Fra Viteboka

Chateau Neuf Servering AS har serveringsbevilling til 2850 gjester inne og 300 gjester ute.

Fordelingen er følgende:

Lokaler: Maks antall personer tillatt

Totalt antall personer inne i lokalene skal imidlertid ikke overstige 2850.

Det er forbudt å ta med seg drikke ut av serveringslokalet.

Det vi si det er forbud å ta med seg drikke i trapper og ganger.

Unntak: - Fra et lokale som leder direkte til et annet lokale med skjenkebevilling. - Ved salg i Foajé, tillatt å ta med seg drikke i trappene som fører direkte til storsalen.

For øvrig ingen andre unntak

Alkoholloven

I følge Alkoholloven er det forbudt å:

 • skjenke alkoholholding drikk til personer under 18 år.
 • skjenke brennevin til personer under 20 år.
 • tillate personer som ikke fyller alderskravene å drikke alkoholholdig drikk som skjenkes av andre gjester. Serveringspersonalet har rett og plikt til å kreve at gjester legitimerer alderen sin.
 • skjenke alkoholholding drikk til personer som er åpenbart beruset.
 • skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart beruset
 • gi åpenbart berusede personer adgang til skjenkestedet.
 • servere alkoholholdig drikk til personer som sitter sammen med en åpenbart beruset person før denne er fjernet fra lokalet.
 • tillate medbrakt alkoholholdig drikk eller å tillate gjester å ta med alkoholholdig drikk når de forlater lokalet.
 • skjenke alkoholholdig drikk utover fastsatt skjenketid.
 • tillate konsum av utskjenket alkoholholdig drikk i mer enn 30 minutter etter fastsatt skjenketid.

Overtredelser av alkoholloven kan føre til inndragning av skjenkebevillingen.

Det er også en selvfølge at de som står i baren ikke selv nyter alkohol eller er berusede når de jobber.

Personer som nyter alkohol skal aldri befinne seg bak baren.

Husk å alltid ha en lettvariant av øl i baren.

Vi har lov til å ha serveringen åpen til senest 02.30

For øvrig følges den generelle Skjenkeloven. Ta kontakt med administrasjonen ved CNS hvis du er i tvil.

Røyking

Røyking er ikke tillatt noen steder på Studentersamfundet, med untak av Betonghaven

Innehaver

Det er Chateau Neuf Servering AS som innehar skjenkebevilling på Chateau Neuf.

Innehaver er:

 • ******* Daglig leder, Chateau Neuf Servering AS.
 • Tlf. arbeid: ********
 • Mobil: ********

Stedfortreder er:

 • ********
 • Tlf. arbeid: ********
 • Mob. ********

Innehaver eller stedfortreder kan kontaktes ved skjenkekontroll.

Se også