Bannerreglement

Fra Viteboka

Det er mulig å henge opp eget banner utenfor huset, gitt at man har den nødvendige tillatelsen. Denne kan man få av direktør. Det er kun bannerplassen over den vanlige hovedinngangen som «lånes ut».

Forutsetninger

Det er noen enkelte forutsetninger som ligger til grunn for bruk av bannerplass utenfor huset:

 • Det er foreningen/utvalget/personen selv sitt ansvar for å henge det opp.
 • Det er foreningen/utvalget/personen selv sitt ansvar for å ta det ned.
 • Å ha banner hengende utenfor tillatt tid vil minke sjansene for å få tillatelse senere, og ved gjentatte brudd utløse sanksjoner i form av bøter.
 • Designet på banner skal forhåndsgodkjennes.
 • Foreningen/utvalget/personen spør i god tid før banneret er tenkt å henge.
 • Ved bruk av logoen til Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund sin logo skal man påse å følge sponsorreglementet.
 • Bannere skal henges over de vanlige bannerne. CNDNS sin banner skal mao. ikke tas ned.

Søknad

For å søke om bannerplass, er det bare å sende brev til daglig leder.

Her er en enkel mal som sier litt hva han ønsker (med eksempel i kursiv):

 • Navn: Habiba Elisabeth Stray
 • Forening/utvalg: Fantastene
 • Tidsperiode: 9. april, 16.00 - 9. april, 23.00
 • Begrunnelse: Fantastene arrangerer esportturnering i Storsalen. Det kommer mange besøkende som vi vil geleide litt enklere inn på bygget med logoen vår over hovedinngangen. ... Det står også en beskrivelse om Fantastene og våre faste arrangementer på Chateau Neuf på banneret.
 • Vedlagt bannerdesign? Ja!