Den 20. ordinære grisefest

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Den 20. Ordinære Grisefest blei avholdt lørdag 5. oktober 2013 i Gamle Logen. Før Grisefesten blei det gjennomført ridderpromosjon i Universitetets Aula på Karl Johan. Grisefesten var hovedmarkeringa for Studentersamfundets 200-årsjubileum

Ridderpromosjoner

Følgende ridderpromosjoner blei foretatt:

Riddere

Kommandører

Storkors

Tryntalen

Vi, Hans Maiestet den Gyldne Gris, av Høi Stegen Magt og Fedme, har funnet det formålstjenlig at tiltale det her kongregerede og allerhøiest representative utvalg av hans folk. Og tenk, fire år har gått siden Vi sist var blant dere ved en slik anledning.

Forfallet ser dessverre ikke ut til å ha avtatt.

Men siden vi nu engang er samlet og alle har pyntet seg vil Vi dele Våre betraktninger over det foregående kvatrennium i Vår sedvanlige tryntale - såkalte perler fra svin.

Udenfor riget

I den store verden har vi sett omfangsrike omkalfaltringer etter at vår forhatte og ubehøvlede amerikanske fetter -sønn av gamle Oinkel Ham-, den mye fryktede Finansgrisen, gjorde sitt inntog gjeldende. Dette kapitalistsvinet har vraltet seg vekk fra de nordamerikanske finansmarkeder og gitt seg i kast med å ribbe uskyldige lam i Europa.

Angivelig var årsaken til ulykken at denne Grisen og hans to brødre endelig hadde klart å bygge et hus som Ulven ikke evnet å blåse ned. Dessverre satte de seg ved byggingen av nevnte hus i så dyp gjeld at det eneste ulven behøvet at gjøre for å rive hele sulamitten ned var å gå til anskaffelse av noen kredittderivater. Vi kan ikke påstå å forstå så mye av dette - alt Vi vet er at Finansgrisen den siste tid har fråtset på Syd-Europeiske statsobligasjoner og nu presser sitt tryne mot Våre hjemlige ruter.

Vi har imidlertid forstått at den kommende regjering er noe innvandringsfiendtlig, i alle fall lite glad i grenseoverskridelser, så det er lite sannsynlig at han, eller hans barn, kommer inn i bingen.

Vår andre skam i familien, vår hysteriske onkel, har også funnet det fortjenlig at gjøre livet surt for Oss. Vi snakker her selvfølgelig om den såkalte Klimagrisen. Klimagrisen har bedt Oss videreformidle at det blir varmere og at færre burde forholde seg svinsende entusiastisk til dette faktum. Han mener det er ufint å predike utslipskutt samtidig som man pumper opp olje og kjøper kart over nordøstpassasjen. Ja, som dere forstår er Klimagrisen godt vant med å predike, om ikke alltid konsistent i sine prediksjoner. Ikke egner han seg særlig godt som valgflesk heller. Det eneste Vi vil tilføye er at denne såkalte miljøsaken fokuserer litt vel lite på porcine arter, og litt vel mye på torsk og vesteråler.

Men la Oss forbli utenriks. Det er med stor sorg at Vi har sett på utviklingen i Midt-Østen de siste årene. Det ene svinet efter det andre har bukket under for en kombinasjon av facebook og brødpriser.

Det fryktes i vår del av verden at de nye regimene kun er skalkeskjul for muslimske brorskap og slikt vil øyensynlig vår del av verden ha seg frabedt! Dette kan Vi uten forbehold gi Vår tilslutning til. Å skjule skalker er en uting og disse menneskene er som kjent ikke særlig glad i Griser.

Det er dog gledelige nyheter at det endelig er forhandlinger i gang igjen mellom Israel og palestinerne. Vent litt... dette er jo fra en tale for tyve år siden. Vi går videre.

Vi ser også med glede på at Sovjet igjen har en sterk leder. En barsk og veltrened mann som kan skjære alle over en svinekam og beskytte skovens forsvarsløse dyr i en tiltagende farlig verden. Spesielt vil vi berømme denne Putin for fortere enn svint å få slått ned det grusomme katteopprøret som har gjort så meget skade på den russiske religiøse selvforståelse.

Sist, men ikke minst. Vi har observert at den hysteri som ved forrige grisefest holdt så mange helsebyråkrater i age har unlatt å inntreffe. Personlig tok Vi det meget dårlig at man valgte å kalle utysket for Svineinfluensa. Vi ber om at man, når man neste gang ønsker å dikte opp en verdensomspennede pest for å tjene seg rik på vaksiner, skremme barna eller implantere mikrochips i befolkningens hjerner, benytter de alment aksepterte skadedyrene rotte eller ku. Eventuelt får eller pinnsvin.

Det skal forsåvidt nevnes en passant at Vi fortsatt begråter minnet om den dagen Vårt vakre ferieparadis Bohuslän uheldigvis ble mistet i østlig retning hvor en av Våre Slottsbinger fant sted i Svinesund. En viss, dog mager, trøst finner Vi i at flere av Våre undersåtter forsøker å gjenerobre nevnte sted, -blant annet ved å tømme områdets lagre av flesk og bacon. At disse brave landnåmsmenn i tillegg betitles Råner er jo intet annet enn gledelig.

Innenriks

Det har selvfølgelig ikke unnsluppet Vår oppmerksomhet at vertslandet er i ferd med å skifte regjering. De sosialdemokratiske teknokrater og de sosialistiske sådanne tar seg nu en efterlengtet pappaperm, mens de sosialistiske bønder snart nok viser seg å være konservative bønder. Som vi vet har alle regjeringer et visst svin(n). At de i tillegg har svin på skogen , trenger Vi ei gå nærmere inn på.

Valgkampens hovedsak ser ut til å ha vært spørsmålet om denne såkalte handlingsregelen, som angivelig forhindrer bygging av vei til grisgrendte strøk. Vi håper her det forstokkede Høire klarer å stagge det populistiske Høire, det er ingen grunn til å gjøre det enklere for slektninger at gjøre sin visitt.

Vi gjestet i Vårt eget slott en av valgets mange debatter, der de røde sverget på at de egentlig var blå og de blå svor like dyrt og hellig på at de dypest sett var røde. For den jevne velger kunne dette opptrinn fremstå som galskap. Vi har imidlertid alltid latt oss overbevise av sprø svor. Og mer midler til purken.

Det øvrige valgflesket er stekt på såpass svak varme at Vi antar at ting forblir nogenlunde slik som de alltid har vært. Det eneste nye var forekomsten av Vår usjarmerende kusine, Porca Vulgata, på valgnatten. Men hun forsvant bak en sky av selvrettferdighet. Nok om den saken.

Siden forrige gang har det vært feiret Ibsenår, Hamsunår, Ivar Aasen år, Munchår og det fusjonerte Nansen/Amundsenår. Munchåret ble feiret ved å sperre utsikten til fjorden med en deformert syltelabb. Dette har forårsaket mye uro. Vi har imidlertid mistanke om at byrådets egentlige årsak var å skjerme byens utsikt mot Ringnes’ skulpturpark, hvor det ryktes om at sideflesket er oppsatt til almen beskuelse.

I Vårt lokalmiljø har Vi latt oss imponere av den rasende festlige hanekamp som ble avholdt oppe på Blindern. Skjønt, det var vel mer hane mot hakkekylling det var snakk om. (og som dere vet liker Vi best kyllingen på egg-stadiet -det står seg bedre til bacon). Vi ønsker imidlertid å advare seierherren mot hovmod. Ole Peter av alle burde vite hva som skjer den tredje gangen hanen galer.

Til sist skal Vi komme med et velsyltet råd. En gruppe gamle griser ønsker å sløse bort milliarder på et vintersportsstevne i Vår vertsby og da spesielt de underutviklede deler av den. Angivelig er det beste med vintersport at den gir grobunn for store byggeprosjekter på steder politikere normalt ikke vil finne på å gå med mindre de har en bataljon av idrettsutøvere bak seg.

Vi vil uansett på det sterkeste advare Groruddalen mod slike megalomane byggeprosjekter. Vår erfaring er at man ganske fort kan ende opp med en lite tiltalende betongkloss utenfor allfarvei, med raskt sviktende elektrisk anlegg og plass til alt for mange mennesker.

Nu får det holde. Nøff said, end of story.

Bilder

Bilder fra arrangementet finnes på Studentersamfundets facebook-side her

Se også