Gamle Logen

Fra Viteboka
Fil:Gamle losjen.jpg
Gamle Logen i 2006

Gamle Logen (uttalt "Gamle Losjen") er et konsert- og selskapslokale oppført fra 1836-1839 etter initiativ fra Grev Wedel-Jarlsberg. Det ble oppført som kombinert frimurerlosje, festivitetslokale, konsertlokale og kommunalt møtelokale, med kommunal delfinansiering. Gamle Logen har i mange år spilt en viktig rolle i Studentersamfundets historie, og lå en periode an til å bli Studentersamfundets nye hjem.

Studenterkarneval og Samfundsmøter

I 1850-årene arrangerte studentene i Kristiania flere maskeradeball i Gamle Logen for å finansiere et nytt studenthus. Det første blei holdt 23. februar 1853. Utover på 1860-tallet ble det også holdt såkalte "kunstnerkarneval", og i mange år konkurrerte kunstnernes og studentenes karneval om å være det beste maskeballet. 9. april 1859 blei tidenes første ridderpromosjon til H. M. Grisens Orden holdt i Gamle Logen. H. M. Grisens Sal i Gamle Logen er oppkalt etter Studentersamfundets store beskytter.

Da bygningen i Universitetsgata 26 sto klar, flytta Studentersamfundet dit, men mot slutten av 1800-tallet begynte lokalene å bli for små, og flere større arrangement blei foretatt i Gamle Logen.

I mellomkrigstida holdt DNS til i Gamle Logen. Den 9. april 1940 stod det på dagsorden i Oslo Kommune en sak om å overdra den Gamle Logen til velferdshus for studentene, men Krigen satte en midlertidig stopper for dette. Studentersamfundet var på befaring i 1946, men hadde ikke midler til å overta oppussingsarbeidene som var påkrevet på Logen.

Etter dette forfalt Gamle Logen i mange år, før en stor oppussing gjorde den klar til å åpnes på ny i 1988. Oslostudentene var da klare til å oppta tradisjonen med maskeradeball, og studentforeninga Tårnseilerne begynte å arrangere årlige ball i Gamle Logen.

Utenfor studentenes tjeneste

Gamle Logen fungerte til å begynne med som frimurerloge. Den har også vært kosertarena for mange store musikere, deriblant Ole Bull og Duke Ellington. I 1894 flyttet Frimurerne til en egen loge, og Oslo Kommune tok over bygningen, som en periode fungerte som Oslos rådhus. Sommeren 1940 blei norske offiserer internert i Logen, og fra 1940-1945 fungerte bygningen som offisermesse for nazist-offiserer.

I 1945 blei rettssaken mot Vikun Quisling holdt i Gamle Logens Store Sal. Fra 1947 blei bygningen overlatt til Oslo laste- og lossekontor. Lille sal ble brukt som lønningskontor, Store sal som kantine og oppropslokale.

Se også