Hans Majestet Den Gyldne Gris

Fra Viteboka
(Omdirigert fra Den Gyldne Gris' orden)
Grisen har stiftet bekjentskap med mange viktige personer gjennom årenes løp.
Majesteten avbildet under den 20. ordinære grisefest. Foto: Sofia Lis Sterner
Hans Majestet Grisen har alltid vært tilstede under Grisefestene. Her avbildet i 1986.

Hans Majestet Den Gyldne Gris (Grisen blant kjentfolk) ble født 9. april 1859, og er Det Norske Studentersamfunds høyeste beskytter. Like fra Studentersamfundets spede begynnelse meldte behovet seg for et eget hus for studentaktiviteten. Dette krever penger, noe som alle vet studenter ikke har utømmelige mengder av. For å hjelpe Studentersamfundet med å spare fikk man en sparegris av Studentforeningen i København. Dette viste seg å være svært lønnsomt. Den etter hvert så mette sparegrisen ble kronet og ordenen Den Gyldne Gris ble innstiftet.

Man flyttet etter hvert inn i lokalene i Universitetsgata takket være Grisens tilstedeværelse. 1865 ble et tungt år for Studentersamfundet. Under et hyggelig lag hadde Hans Majestet trukket seg tilbake til et vindu. Om Hans Majestet skulle trekke frisk luft eller om det var andre årsaker til at han lente seg ut av vinduet vites ikke. Han gikk uansett som en konsekvens av det hele i brosteinen i Universitetsgata og brudd på hjerneskallen og de fleste andre legemsdeler ble konstatert. For en dramatikk!

I 1867 kom Grisen likevel tilbake etter å ha forbedret sin kroppslige masse. Han hadde blitt skåret ut i tre og ble gullforgyllet på Botsfengselet. Ny kropp — ånden var den samme.

For å feire Grisens tilbakekomst og nye figur ble det avholdt en stor grisefest. Man har forsøkt å gjøre dette til tradisjon med en frekvens på hvert syvende år. Man har hatt enkelte opphold da den slags aktiviteter har blitt sett på som reaksjonære. Dette gjaldt både i 30- og 70-årene.

Grisefesten innledes med en seremoni hvor medlemmer av Studentersamfundet som har utmerket seg spesielt i denne perioden, blir beæret av Hans Majestet Grisen og slått til ridder, kommandør eller storkorsinnehaver av ordenen Den Gyldne Gris. Deretter avholdes en bankett før man avslutter i god studentersamfundsånd med fest.

Man har de senere år kommet frem til at det vil være enklere å bevare tradisjonene rundt festen dersom man feirer den noe hyppigere. Siden 2000 har det derfor blitt avholdt Grisefest hvert fjerde år, med unntak av grisefesten 2008 som ble flyttet til 2009, slik at den skulle sammenfalle med Majestetens 150-årsjubileum, og for at den neste skal sammenfalle med 200-årsjubileet i 2013.

Les mer