Det Norske Studentersamfunds økonomiansvarlig

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Det Norske Studentersamfunds økonomiansvarlig er et verv i Hovedstyret og et ombud i Det Norske Studentersamfund. Økonomiansvarlig forvalter, styrer og kontrollerer Studentersamfundets økonomiske ressurser, og velges for en periode på ett kalenderår av Generalforsamlingen i det foregående høstsemesteret.

Siden 1. januar 2015 er Martin Tveten Det Norske Studentersamfunds økonomiansvarlig.

Oppgaver

Forvalter, styrer og kontrollerer de økonomiske ressursene. Sørger for økonomisk synliggjøring og for at avgjørelser tas i overensstemmelse med økonomisk kapasitet. Hun/han setter opp forslag til budsjett i samarbeid med administrasjonsleder og legger fram regnskapsrapporter for styret. Økonomiansvarlig har hovedansvaret for økonomisk rapportering til styret og resten av organisasjonen. Bistår i søknadsskriving.

E-post: okonomiansvarlig@studentersamfundet.no