Generalforsamlingen

Fra Viteboka
Generalforsamling i DNS er Serious Business

Generalforsamlingen var Studentersamfundets høyeste organ fram til høsten 2016. Da var det kun generalforsamling som kunne vedta nye lover, godkjenne budjsett og regnskap.

I dag er generalforsamlingen navnet på vårens medlemsmøte, hvor DNS pr norsk lov, må godkjenne årsregnskap for det foregående år.

Se også