Jan P. Syse

Fra Viteboka

Jan Peder Syse (født 25. november 1930 på Nøtterøy, død 17. september 1997 i Oslo) var formand i Det Norske Studentersamfund i 1953, og senere leder for byggekomiteen som fikk gjennomført byggingen av Chateau Neuf. Det står en byste av ham utenfor bygningen, og Jan P. Syses sal er oppkalt etter ham.

Som leder for byggekomiteen for studenthuset Chateau Neuf, har han mye av ansvaret for at bygningen ble som den ble. Blant annet sier myten at mange i miljøet rundt Jan P. Syse allerede før man hadde igangsatt byggeprosjektet, advarte mot den valgte utformingen av Chateau Neuf. Man sa at driftskostnadene ble for høye. Utgiftene for vasking alene ville overgå det potensielle inntektsgrunnlaget til studenthuset, ble det sagt. Jan P. Syse skal ha svart at «Studentene vil finne en måte å få det til å fungere».

Etter studietiden ble Syse politiker i Høyre. Han var formann i Unge Høyre 1959–1963, statssekretær i Justisdepartementet 1970–1971 og innvalgt på Stortinget fra Oslo 1973–1997. Han var industriminister fra 1983 til han ble parlamentarisk leder i 1985. Han nådde toppen av sin politiske karrière som formann i Høyre 1988–1990 og statsminister i en koalisjonsregjering bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet 1989–1990.