Kulturstyret

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Kulturstyret støtter studentaktiviteter drevet av og for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Kulturstyret er en del av Velferdstinget.

Kulturstyret består av ni valgte studentrepresentanter og en representant fra Universitetet i Oslo. Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader fra studentforeninger, og fordeler ca 1,8 millioner kroner. Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften.

Hvem og hva støtter Kulturstyret?

Kulturstyret bevilger penger til aktiviteter som er drevet av og rettet mot studenter tilknyttet SiO. Hovedsakelig er det studentforeninger som kan få støtte, men enkeltpersoner og ad hoc-grupper kan søke om prosjektstøtte (se nedenfor). For hver enkelt søker legges det vekt på søkerens aktivitetsnivå, antallet SiO studenter som engasjeres, økonomistyring og driftskvalitet, evne til egeninntjening, endringer fra forrige periode i aktivitetsnivå, deltakelse i studentkulturelle og studentpolitiske fora og søkerens posisjon i det totale kulturbildet. Nye organisasjoner og aktiviteter kan dessuten gis særlig støtte. Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål.

Hvilke typer støtte finnes?

Kulturstyret har to hovedtyper av støtte: Driftsstøtte og prosjektstøtte. Driftsstøtte er støtte som er ment å bidra til driften av en forenings aktivitet gjennom et semester eller et år. Denne støtten er ment for foreninger og tidsskrifter med jevn drift. Det finnes tre typer prosjektstøtte: Bevilgning, underskuddsgaranti og insitamentstøtte. En prosjektbevilgning er støtte som gis til enkeltarrangementer eller -prosjekter som ikke er en del av søkerens normale drift, og dermed ikke omfattes av driftsstøtten. Prosjekter som har fått støtte er festivaler, konferanser, nystart av tidsskrift, spesielle utgivelser og enkeltarrangementer.

Søknaden

Skjemaer, veiledning/kursing, krav og tildelingskriterier som stilles (f.eks. krav om budsjett, semesterrapporter) og søknadsfrister kan du finne på Velferdstingets nettsider om Kulturstyret.