Nachregler

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Generelle bestemmelser

Oppfør deg pent. Duster er ikke velkomne. I motsetning til hva du har hørt er det faktisk mulig å bli så full at du må kastes ut.

Seksuell trakassering og lignende oppførsel medfører umiddelbar utkastelse og utestengelse.

Alle brukere av 3. og 4. etg. har et felles ansvar for at reglene følges og håndheves. Avvik skal meldes til ledelsen i DNS.

Nachpielregler

Kun ansatte eller aktive medlemmer i Det norske studentersamfund og CNAS har tilgang til 3. og 4. etasje for nachspielbruk. Tilgang for eksterne gis kun ved forhåndssøknad til ledelsen i DNS. Tilgang for eksterne gis kun for enkeltanledninger.

Fest på kontorene etter at Slottsmester har gått av jobb er kun tillatt på Stry og på Sosialkontoret i tredje etasje. Nachspiel på andre kontorer enn dette tillates kun ved spesielle anledninger ved søknad til ledelsen.

Sosialkontoret er åpent for nachspielbruk for alle aktive med korttilgang til 3. / 4. etg. Dersom Stry ikke er åpent skal det utpekes en nachspielansvarlig for sosialkontoret som ikke på noe tidspunkt kan være tydelig beruset.

Ved åpning av Stry er strytender eller den strytender utpeker overordnet nachspielansvarlig. Nachspielansvarlig for Stry skal føre kontroll med at eventuelle andre åpne kontorer har egne nachspielansvarlige.

Nachspielansvarlig for sosialkontoret/Stry har ansvar for at reglene i dette dokumentet overholdes, og skal sørge for at alle gjestene forlater nachspielet før hen selv går hjem. Dersom det finnes en annen person som oppfyller kravene til edruelighet på stedet kan denne utpekes til ny nachspielansvarlig.

Dersom nachspielansvarlig for Stry mener det er nødvendig av sikkerhetshensyn eller på bakgrunn av regelbrudd, kan hen kreve andre kontorer stengt.

Nachspiel etter kl. 0900 er ikke tillatt.

Skjenking/sikkerhet

Fest o.l. utover beskjeden/rolig pilsing er ikke tillatt på kontorene når huset ellers er åpent.

Det er ikke tillatt å ta med seg alkohol inn eller ut av skjenkesonen. Skjenkesonen omfatter alle deler av bygget bortsett fra gangene i kjelleren, 3. og 4. etg. samt heisen og tårntrappa.

Plattingen på utsiden av bygget er også en del av skjenkesonen. Det er derfor ikke tillatt å ta med seg alkohol ut døra ved heisen hvis man f. eks. skal røyke e.l.

Falsk utløsning av brannalarmen er dyrt. Personer som uriktig benytter en manuell melder vil viderefaktureres det utrykningen koster DNS.

Nødutganger og rømningsveier må ikke blokkeres. Møbler og søppel skal ikke lagres i gangene.

Ingen dører må holdes åpne med flasker, stoler e.l.

Det er ikke tillatt å sove noe sted på huset.

Bruk av fellesarealer

Røyking innendørs er ikke tillatt.

Fellesarealene, dvs. gangene, pauserommet i 4 etg., møterommene, arbeidsrommet i 3. og sosialkontoret i 3. skal holdes ryddige. Knuste flasker, tomme ølbokser og annet søppel skal ryddes før du går hjem.

Glass, servise o.l. skal straks tilbake dit det kom fra etter bruk.

Ødeleggelse av inventar medfører erstatningsansvar.

Bruk tårntrappa når du skal forflytte deg mellom etasjene etter stengetid.

Bruk av kontorene

Hold kontorene ryddige. Kontorene blir ikke vasket med mindre de er ryddige, og det holder ikke at bare gulvet er ryddet.

Levende lys og annen bruk av ild er ikke tillatt.

Ledelsen, Slottsmestere og ansatte i Eiendomsavdelingen kan instruere utbedring eller fjerning av inventar og tekniske løsninger som medfører brann- eller sikkerhetsrisiko.

Håndhevelse

Slottsmester på jobb kan etter egen vurdering stenge enkeltkontorer eller hele etasjer dersom brann- eller sikkerhetshensyn tilsier dette.

Brudd på reglene kan medføre utkastelse. Brudd på reglene i avsnitt 2 samt gjentatte eller alvorlige brudd på andre regler kan medføre permanent eller midlertidig utestengelse.

Brudd på regelen om nachspielansvarlig kan medføre stenging av enkeltkontorer på ubestemt tid.


Sist revidert 2018-01-23