Slottsmester

Fra Viteboka
Husets voktere

Slottsmesterne er de svartkledde, nøkkelbehengte typene og damene som løper fort i korridorene og passer på at alt går som det skal på Studentersamfundet. De viser deg vei når du er fortapt i husets labyrinter, de åpner stengte dører, de kaster deg ut hvis du lager trøbbel og de fikser det meste. Selv om de ofte fyller samme rolle som vaktene, og i enkelte tilfeller også tidvis tar skift som vakter, er dette to forskjellige stillinger i DNS/CNAS-Konsernet.

Slottsmesterne har øverste myndighet når det gjelder brann- og generell sikkerhet på Studentersamfundet på kveldstid og i helgene. Slottsmesterne er ansatte av Det Norske Studentersamfund mens det er sikkerhetssjef som har den daglige oppfølgningen av slottsmesterne. Er det noe du lurer på rundt slottsmesternes arbeid, ta gjerne kontakt med sikkerhetssjef eller styret i Det Norske Studentersamfund.

Husk at slottsmester har et stort ansvar når de er på jobb. Studentersamfundet er helt avhengige av slottsmesterne på kveldstid for å kunne drive huset forsvarlig. Vis respekt for dette ansvaret. Slottsmester skal mer enn gjerne hjelpe deg dersom du trenger det, men er ingen foreningsslave.

Vil du ha tak i en slottsmester, sitter de vanligvis i ekspedisjonen ved inngangen. Om ekspedisjonen er tom, ta tak i sambandet som henger på veggen, hold inn knappen og si "ekspedisjonen til slottsmester". Da vil du ganske fort få svar.

Husk at slottsmestere kan hjelpe deg med nesten hva som helst, så lenge de har lyst til det. Vær vennlig med dem og gjør som du får beskjed om. Rydd rommet når du er ferdig, og hvis du har en krisesak som må fikses med en gang fordi det er to minutter før arrangementet ditt begynner, går det ikke raskere av at du stresser eller kjefter på slottsmesteren. Sjøl om en slottsmester bare gjør jobben sin, setter dessuten de aller fleste pris på et lite "takk" i ny og ne.

Kontakt slottsmester her.

Lurer du på noe med tanke på brannvern, om ditt arrangement har spesielle utfordringer knyttet til brannvern ol ta kontakt med slottsmesterkoordinator via smk@neuf.no

Ansvarsområder

  • Representerer Studentersamfundet, Universitetet og Chateau Neuf Servering på kveldstid og har dermed øverste ansvar for huset og organisasjonen når de er på vakt
  • Øverste brannansvarlig
  • Ansvar for best mulig ivaretakelse av sikkerheten til husets brukere og gjester
  • Ansvar for skjenke- og røykeregler i skjenkesonen
  • Ansvar for best mulig sikring interiør og bygningen Chateau Neuf
  • Vaktmesteransvar for tekniske problemer
  • Ansvar for å låse huset om kvelden
  • Yte service overfor studentforeningene og andre brukere av huset, i henhold til arbeidsinstruks.
  • Ta praktiske og selvstendige avgjørelser i saker knyttet til trygg drift på kveldstid.
  • Ivareta DNS/CNAS interesser i møte med foreninger og eksterne.