Vaktene

Fra Viteboka

Vaktene (eller Vaktstokken)er - i likhet med Slottsmester - svartkledde og sambandsbehengte menn og kvinner som ivaretar trivsel, trygghet og forsvarlig drift på Chateau Neuf som ansatte i Chateau Neuf AS .

Kort om funksjon og bekledning

På generellt grunnlag kan man si at Vaktene kun er på jobb når det ventes ekstraordinært mye folk, eller når brannsikkerhet tilsier at en vakthavende Slottsmester ikke er nok. I tillegg har Vaktene historisk sett vært bedre rustet til å håndtere vanskelige gjester, og vaktskift etableres dermed hyppigere når man anser det som sannsynlig at slike gjester innfinner seg i eller utenfor lokalene. Dette går langt i å forklare hvorfor Vaktene sjelden er synlige med mindre:

 • det foregår større utleiearrangementer
 • det er lørdag
 • husets samlede antall gjester er over 100

Vaktene vil unntaksvis bli forsterket eller erstattet med innleide vektere. Disse vil aldri regnes som en del av Vaktstokken, selv om de utfører det samme arbeid.

Vaktene kjennetegnes ved bruk av piquetskjorter eller hettegensere med påskriften "Vakt" eller en variasjon av dette, gjerne i kombinasjon med en utdatert CNAS-logo eller DNS-logo. Variasjonen tilskrives høy slitasje på arbeidstøy og kun sporadiske utskiftninger og utbedringer. Det at Vaktene gikk i hettegenser var forøvrig et paradoks, da dette faglig sett regnes som et svært lite taktisk klesplagg. Derfor byttet man til collegegenser. Forskning går langt i å antyde at dette estetiske grepet var for å skille Chateau Neuf sine vakter fra sine mer lavpannede yrkesfrender i Oslo Sentrum rundt tusenårsskiftet, og gjøre disse mer ungdommelige og imøtekommende for et publikum med en snittalder på 20 år. Utover dette juridiske minimumskravet til overkroppsbekledning er det ikke noen særskilte uniformeringsregler, utover at man utsettes for høylytt hån om man arbeider i converse eller blå jeans.

Vaktene holder også løpende sambandskontakt med Slottsmester, men bruker i motsetning til denne ofte øreslynge (på foreningsmunne kalt "CIA-greier"), og om mer enn 3 vakter er på jobb vil alltid en av Vaktene være i besittelse av håndjern.

Vaktene har som regel tilhold på Vaktrommet, hvor de går gjennom vesentlige momenter før jobb og har debrief og loggføring etter endt skift.

Organisasjon og hierarki

Vaktstokken vil fra innsiden se ut som et meritokrati, hvor den som er flinkest til å lokke CNAS til å bevilge budsjetter til tilstrekkelig vakthold innehar tittelen Vaktsjef. Denne tittelen går gjerne i arv til vaktsjefens til enhver tid foretrukne protesjé, etter samme modell som avdelingsledelse på festivaler eller andre romerske maktstrukturer. Administrasjonens godkjennelse av dette hellige verv var frem til ca 2018 å regne som en ren formalitet, men i nyere tid har administrasjonen hatt større interesse for dette vervet - mye grunnet den stadig minkende mengden arbeid og dertilhørende rekrutteringsproblemer.

Hierarkiet internt fremstår gjerne som kaotisk fra utsiden, da det ikke har noen synlig korrelasjon med synlige kriterier som kjønn, størrelse og blomkålører - men innad i Vaktsokken er sosial kapital direkte forbundet med hvor mange man kan kaste ut uten å pådra seg fysisk skade, balansert opp mot hvor vanskelige utkastelser man har vist seg i stand til å ta - justert for hver enkelt vakts forutsetninger for dette.

Som det sømmer seg for et meritokrati er gjerne de forskjellige roller og poster tildelt den enkelte vakt på bakgrunn av dennes beviselige spisskompetanse, eksempelvis scenevakthold, sokratisk retorikk, rusmiddelgjenkjennelse eller styrkeløft, men også latente egenskaper som sexappeal, temperaturresistens og brekningskontroll.

Historie

Moderne arkeologi mener å kunne bevise at Vaktene har hatt tilhold på huset så tidlig som på 90tallet, og at den verdensorden som her ble innstiftet er grunnlaget for Vaktenes "gullalder" i perioden 2007 til 2017. "Gullalder" er et begrep som brukes internt blant Vaktene for å beskrive en periode med mange skift (i.e. mer penger til flere samtidig) og jevn tilgang på faglig og utenomfaglig adspredelse etter endt vakt (i.e. nachspiel og vennskapelig bryting).

Chateau Neuf har, i egenskap av å være et studenthus, hatt en såkalt "egenvaktholdstillatelse" som skriver seg tilbake til tiden før Vaktvirksomhetsloven trådte i kraft i april 2012. Dette innebærer at man med politiets tillatelse kunne drive med vakthold uten at vaktene var utdannede vektere ansatt i et vekterselskap. Tidligere har det også vært enda mindre krav til utdanning, og man kan si at det i Chateau Neuf sitt tilfelle primært har vært opplæring på stedet, og at kunnskapsoverleveringen har vært intern. I motsetning til hva man gjerne skulle tro har dette vist seg å være en effektiv modell, da CNS Vakt nøt stor respekt selv blant etablerte profesjonelle aktører som ProSec og PSS Securitas, og vaktenes loggføringsrutiner ble løftet frem som foretrukket i Oslos uteliv av politiets (nå avsluttede) prosjekt Etterretning Uteliv. Nå er det imidlertid krav om opplæring for vaktene, etter en kommunal modell med bakgrunn i Forskrift om Vaktvirksomhet.

Rekrutteringen til vaktstokken har vært svært variert. I opprinnelsen var de fleste vaktene selv studenter ved UiO, med tung hovedvekt på realister og jurister, men etterhvert som klientellet ble mer krevende ble vaktene også hentet fra andre arenaer. Treningskompiser- og venninner på kampsportstudioet Frontline var lenge en svært stabil kilde til flinke folk, likeså med studentene på Politihøyskolen, som fikk særskilt tillatelse til å bidra med sin fysiske og teoretiske kunnskap. På denne måten sikret man at vaktstokken hadde en kontinuitet og et faglig mangfold som sikret at man kunne videreutvikle grunnpremisset om at fysisk makt var siste utvei, men en utvei man likefullt var kompetent til å benytte seg av. At den til enhver tid sittende Vaktsjef også arbeidet målrettet for å rekruttere kvinner har også hatt en målbar positiv effekt.

Særlig ettertraktede skift og produksjoner

 • Innspilling og/eller liveoverføring av talentshowene "Idol" og "Norske Talenter". Spesielt livesendinger av disse var ettertraktede skift blant vaktstokken grunnet den store fallhøyden og vedvarende risiko for gruvekollaps.
 • Oktoberfestene fra ca 2008 (den illeluktende storebroren til "Ølfestivalene" fra 2007 og bakover) ble regnet som selve kronjuvelen i vaktstokkens årshjul, og trakk rutinemessig hele vaktstokken samt forsterkninger fra fjerne himmelstrøk. Dette medførte nesten uten unntak gruvekollaps.
 • Helhusfestene DSF og AFM (Henholdsvis "Den Store Festen" ved høstens semesterstart og "Alle Festers Mor" som vanligvis gikk av stabelen i April) ble av vaktene regnet som en god mulighet for å pådra seg kroppsskade og smusstillegg.
 • Senkveld med Thomas og Harald og Justin Bieber var en spesielt gøyal produksjon hvor Chateau Neuf ble beleiret av horder av lettpåvirkelig ungdom i 14 samfulle timer.

Utenfor Chateau Neuf

Vaktene på Chateau Neuf har tradisjonelt vært foretrukne leverandører på scenevakthold hos musikkfestivalen Øyafestivalen, da det historisk sett er tett bånd mellom Øya og Chateau Neuf/DNS. Denne tjenesten har vært ledet av Vaktene siden senest 2007, og nåværende og tidligere medlemmer av vaktstokken er fortsatt ettertraktet her.

I tillegg har en rekke medlemmer av vaktstokken utmerket seg både innen privat sikkerhet, kriminalomsorg, politi og justis, i tillegg til flere medaljer innen kampsport på både europeisk og internasjonalt nivå - spesielt innen Brasiliansk Jiu-Jitsu og Bryting.

Ansvarsområder

 • Representerer Chateau Neuf Servering (i.e. bevillingsinnehaver) på kveldstid og har eiers rett til å bortvise personer som setter bevillingen i fare
 • Skal i samråd med Slottsmester organisere evakuering ved behov
 • Skal påse at voldshendelser, seksuell trakassering, rusmisbruk og/eller andre lovbrudd ikke forekommer
 • Skal påse at de til enhver tid gjeldende lover for servering og skjenking overholdes av gjester
 • Skal yte nødvendig førstehjelp ved en eventuell nødsituasjon, og bistå eventuelle nødetater

Mal:Vaktsjefernav