Beskyttede sider

Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden viser en liste av eksisterende sider som for tiden er beskyttet. For å se en liste av sider som er beskyttet mot opprettelse, se Beskyttede titler.

Beskyttede sider  
     
   
Tidsstempel Side Utløper Beskytter bruker Beskyttelsesparametre Årsak
Ukjent Viteboka anno 2004(175 305 byte) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Lover for Det Norske Studentersamfund/2004(27 091 byte) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Romplaner(1 937 byte) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Husregler(8 682 byte) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Vedtekter Teater Neuf(7 861 byte) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst