Husregler

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Brannvern

Nødutganger

Det skal aldri settes noe foran nødutganger. Det skal alltid være en halvannen meter klar bane til en nødutgang. Dette gjelder også i 3. og 4. etasje.

Levende lys

Levende lys tillates ikke, med mindre man har avtalt noe annet på forhånd, med tilhørende forebyggende tiltak. Telys i tredje og fjerde etasje er ikke tillatt.

Brannapparater

Man skal aldri flytte på brannslukningsapparat. De henger der de henger av en grunn, og man skal heller ikke sette ting innenfor gul og sort markeringsteip, de markerer brannslukningsapparater og -slanger.

Sprinkelanlegget

Der skal ikke henges noe i sprinkelanlegget. Sprinkelanlegget skal heller ikke dekkes med teip, stoff eller treplater.

Brannvarslere

Brannvarslere skal ikke tildekkes.

Sanksjoner

Man skal alltid rette seg etter Slottsmesters instrukser om brannvern. Dersom man ikke retter seg etter slik instruks fra Slottsmester, medfører det en bot på 1000,-. Alvorlige brudd på brannreglementet medfører øyeblikkelig en bot på 1000,-.

Bøter faktureres ansvarlig forening dersom bruddet forekommer på deres kontor eller i forbindelse med foreningens aktivitet.

Man skal alltid rette seg etter Slottsmesters instrukser om brannvern. Dersom man ikke retter seg etter slik instruks fra Slottsmester, medfører det en bot på 1000,-. Alvorlige brudd på brannreglementet medfører øyeblikkelig en bot på 1000,-.

Bøter faktureres ansvarlig forening dersom bruddet forekommer på deres kontor eller i forbindelse med foreningens aktivitet.

Dersom brudd på brannvernreglementet medfører utrykning av brannvesenet, vil utrykningskostnadene faktureres ansvarlig forening. Dette gjelder også dersom en forening eller foreningsmedlemmer forårsaker en utrykning som ikke knytter seg til reell brannfare.

Skjenkesone

1. og 2. etasje - med unntak av vindeltrappen - samt Betong og Klubb, er skjenkesone. Dette innebærer at det ikke er lov til å nyte medbragt alkohol i disse lokalene. Brudd vil medføre øyeblikkelig utkastelse.

Slottsmester kan også be en forlate lokalet selv om man ikke drikker av den medbragte alkoholen. Man må da rette seg etter dette.

Det skal ikke taes med alkoholholdig drikke i vindeltrappen.

Bruk av arrangementslokaler

Åpning av lokale

Ved arrangementer skal det leveres legitimasjon til slottsmester før arrangementet starter. Dette er for at slottsmester skal ha en viss kontroll på hvor det er mennesker på huset; da blir det lettere å ha kontroll under en eventuell evakuering. Dette trengs ikke når det er en prodansvarlig på arrangementet.

Inspeksjonsrunde

Før man åpner lokalet for publikum, skal Slottsmester foreta en inspeksjonsrunde for å sikre at brannreglementet overholdes. Dersom Slottsmester finner mangler, skal publikum holdes igjen frem til manglene er rettet opp.

Maksgrense

Man må følge maksantallet til et lokale. Blir det for mange, kan slottsmester stoppe arrangementet til antallet går ned. Oversikt over maksgrensen til de enkelte lokalene er tilgjengelige i ekspedisjonen og Viteboka

Romplan

Til hvert lokale hører det med en romplan. Denne spesifiserer hvordan lokalet skal se ut både før og etter et arrangement. Dersom man finner avvik fra romplanen i forkant av arrangementet, skal dette rapporteres til Slottsmester. I tillegg bør man sende en mail til arrangementskoordinator i administrasjonen, og gjerne legge Hovedstyret på kopi.

Arrangør er selv ansvarlig for at lokalet følger romplanen etter endt arrangement. Ved gjentatte tilfeller av avvik, vil Hovedstyret kunne nekte arrangør i benytte seg av lokalet.

Rydding

Arrangør skal påse at lokalet er rent og ryddig etter endt arrangement. Dersom dette ikke overholdes, kan DNS fakturere arrangør for kostnadene med ekstra rengjøring.

Plakatopphenging

Opphengingsplasser

Plakater skal kun henges opp på de avsatte plakatveggene i første etasje. I forkant av større arrangement kan man åpne for å henge opp på toalettene. Dette må avklares med Slottsmester og Hovedstyret.

Eksterne plakater

Ved avtale med Hovedstyret eller administrasjonen kan eksterne arrangører få lov til å henge opp plakater. Disse skal være stemplet og signert.

Opphengingsregler

  • Alle plakater skal henges opp med skoletyggis, ikke teip eller lim.
  • Ved dårlig plass: Dersom det er hengt opp mer enn et eksemplar av en plakat, kan disse fjernes. Det skal alltid stå igjen minst ett eksemplar.
  • Man skal ikke henge over plakater for arrangementer som ennå ikke er avholdt.
  • Dersom man kommer over utgåtte plakater, skal disse fjernes.

Bruksregler for 3. og 4. etasje

Sist revidert 11.03.2014

Som aktiv i en forening med kontor på Chateau Neuf, får man tilgang til 3. og 4. etasje hvor foreningene har sine kontorer. Denne delen av huset er unnlatt serveringslokalet, og det er derfor litt andre regler som gjelder:

Alkohol

Det er ikke tillatt å medbringe alkohol opp vindeltrappa fra skjenkesonene på huset (1. og 2. etasje), det er ei heller lov å ta med medbrakt ut i vindeltrappa mellom 3. og 4. etaje. Om man vil ha med egen alkohol opp i 3. og 4. etasje, så må denne tas opp foreningstrappa, eller heisen på siden av huset (ved siden av Betonghaven). Det er ikke tillatt å drikke medbrakt på utsiden av denne døren.

Dører

Det er en del branndører i 3. og 4. etasje, dette er dører med kortleser, eller dører med magnet som smekker igjen ved en eventuell brannalarm. Disse skal ikke under noen omstendigheter settes åpne med feks. søppelbøtter eller annet som gjør at de ikke kan gå i smekk ved brann.

Kontorer

Kontorene vaskes en gang i uken; 3. etasje på fredager og 4. etasje på tirsdager. Foreningene plikter til å holde kontorene sine ryddig, pante flasker og tømme søppel, samt sette opp stoler o.l som står på gulvet slik at det kan vaskes. Man er også pliktig til å holde området utenfor kontorene ryddig, og ei heller hensette ting i gangen utenfor kontorene.

Fest og nachspiel

Det er ikke tillatt å bruke 3. og 4. etasje til fest og nachspiel under husets ordinære åpningstider. Dette gjelder spesielt ved Helhusfester hvor kontorlokalene kommer til å være låst, når disse skjer er Hovedstyret pliktig i å sende ut varsel 14 dager før arrangementet.

Husk på at om man skal oppholde seg i 3. og 4. etasje etter husets åpningstider, så er det kun foreningstrappa som skal benyttes. Husk også at det ikke skal nytes alkohol på utsiden av huset.

Ved fester med mer enn 30 personer skal foreningen stille med edruansvarlig, dersom andre ansvarspersoner ikke er tilstede.

Rydding

3. og 4. etasje er ment som kontorlokaler, derfor skal gangene og kontorene holdes ryddig i ukedagene (mandag - fredag). Dette tilsier at alt rot etter nachspiel skal være ryddet ila søndagen. Ikke bare for vasking, men for at alle skal kunne bevege seg fritt i gangene selv med funksjonshemninger.

Soving og røyking

Soving i Stry eller fellesområder, herunder kjeller, 1. og 2. etasje: utestengelse fra nachspiel i to uker.

Soving på kontor: Forening faktureres 600 kr, med oppfordring til å viderefakturere den/de personen(e) det gjelder.

Røyking inne er strengt forbudt og vil bli bøtelagt foreningens hvis kontor det forekommer med kr 1000, med oppfordring til å viderefakturere.

Hærverk og kontinuerlig vanbruk av 3. og 4. etasje

Mindre hærverk:

  • Bot til Interngruppa (IG) dersom det kan føres tilbake til Stry, eventuelt til annen forening, med oppfordring om å viderefakturere.
  • Stenge for nachspiel i 3 uker, ved 3 hendelser av mindre hærverk i løpet av 4 uker.

Større hærverk:

  • Stenge for nachspiel i 3 uker.

Dersom det viser seg at det er samme person som gjentatte ganger driver hærverk:

  • Ved tredje tilfelle av hærverk vil personen få nachspielnekt i 3 måneder. Ved et eventuelt fjerde tilfelle – 3 nye måneder.
  • Alvorlig hærverk medfører øyeblikkelig nachspielnekt i 3 måneder.

Vanbruk: Kontorene blir låst under åpningstidene på huset og må åpnes ved hjelp av Dagvakt/Slottsmester i ekspedisjonen.

Klage

Dersom man føler at man har blitt sanksjonert urettmessig, kan man sende inn en klage til Hovedstyret på styret@studentersamfundet.no innen fredag. Den vil da behandles på førstkommende styremøte.

Se også