Stillaset på Teaterscenen

Fra Viteboka
fig 1
fig 2
fig 3
fig 4
fig 5
fig 6
fig 7
fig 8

StillasetTeaterscenen tilhører Teater Neuf, og oppbevares vanligvis på stollageret. Det er laga i aluminium, og kan bygges opp i tre etasjenivå.

Hjulene på stillaset er litt dårlige, så det kan være en god idé å sparke i dem så de peker den retningen du vil flytte stillaset, men ellers er stillaset rimelig enkelt å flytte om man er to personer. Hjulene kan låses og åpnes ved å tråkke på hetta på sida hvor det står henholdsvis stop og free. Free er dessuten markert med hvit teip.

Det er ikke lov å klatre på utsida av stillaset, og for å kunne stå oppreist på nivå 2 og 3, må det være gjerder langs sidene. HMS er viktig, og ekstra viktig når man klatrer i høyden. Ingen har råd til å betale erstatningskravet om du faller ned og skader deg.

Bruksanvisning

Med mindre du skal bygge stillaset på maks høyde (så godt som aldri nødvendig), bør du prøve å bygge stillaset så lavt som mulig. Å bare bygge opp til nivå 2 er for lavt for det meste praktiske man må gjøre i høyden på Teaterscenen, men 3 nivås høyde blir fort høyt. Det beste er å få tre etasjenivå på to høyder med sidevegger. Da får du trilla stillaset under rørene som henger i taket på Teaterscenen. Nivåene må også være så lave at du kan sette gjerder på det høyeste nivået. Hvis du ikke har gjerder der, får du ikke lov til å være der.

Begynn med de to sideveggene med hjul. Lås hjulene. To personer holder dem oppe, slik som sett på fig 1.

Plasser to krysstag (de lengste aluminiumsrørene med kroker som automatisk går i lås) slik som vist på fig 2. De bør ikke være parallelle, men krysse. Da blir konstruksjonen sikrere. Krokene klikker på plass av seg sjøl om de settes på riktig (se fig 3). Femte trinn er et godt trinn å feste krysstagene.

For å få stillaset lavt nok, må du plassere etajsenivået på samme trinn som krysstaget er sikra. For å få plassert etasjenivået på begge sideveggene, må du tre gulvplata mellom trinnet den skal festes på og trinnet over. Etter at gulvplata er satt ned på trinnet, sikres krokene med små klosser, som vist på fig 4.

Nå må du sette på gelender, før du kan opp gjennom gulvluka og stå på gulvplata. Dette kan du gjøre ved å stå på en gardintrapp eller finne noen som er høye nok.

Nå kan du sette på det neste nivået med sidevegger. Disse løftes opp av noen som står på andre nivå, og settes oppå det laveste nivået. Etter å ha blitt satt på, må de sikres ved at den lille aluminiumsringen rundt den øverste sideveggens flyttes ned (fig 6). Den har en liten han som kan settes inn i hullet som går gjennom både den øvre og nedre sideveggen. Det skal se ut som på fig 7.

Gratulerer! Stillaset skal nå se ut som på fig 8! Gjenta prosessen. Sett på krysstagene så lavt som mulig. Løft gulvplata opp, og fest den på det samme trinnet som krysstagene er festa. Sørg for at gelenderet er på plass på nivå 3 før du beveger deg der oppe. Og ikke prøv å klatre på utsida av stillaset.

Komponenter

  • 2 x sidevegger på hjul
  • 4 x sidevegger uten hjul
  • 6 x krysstag
  • 4 x gelender
  • 2 x gulvplater